Gép, 1963 (15. évfolyam, 1-12. szám)

т-рг­ст> GÉP 1963. évi tartalomjegyzéke A) Szerzők szerint-. Szám: old. Andrási Győző: „A raktári munka korszerűsítése” 2 70 Angyal Béla—Sasi Nagy István: „Csigafúrók és dörzsárak vizsgálata automatagépeken és gép­sorokon való felhasználásra”.................................... 10 414 Bakondi Károly dr.: „A forgácsolási adatok és a szer­számkiképzés hatása a forgácsolóerőre”........... 8 311 Bán István: „A görgős tárolók alkalmazása a raktá­rozási technikában”..................................................... 2 72 Benussi Silvio: „A forgácsológép megmunkálópon­tosságának és beállítási szintjének meghatáro­zása” ............................................................................... 4 134 Biró Eugénia: „Gömbgrafitos öntöttvas felhasználása” 8 304 Bisztróm Károly—Dévényi Miklós—Tóth Lászl „Keményfémek megmunkálása szikraforgácsolás­sal” ................................................................................. 10 432 Bogáti Dezső-. „Az anyagmozgatás feladata a terme­lésben” ......................................................................... 2 46 Bondy Pál: „Hibaszámítás a tervezésben, a csavar­rugó, mint példa” ..................................................... 4 140 Cihái V.Inz. ScC.: „Korróziós problémák a nagynyo­mású szintézisekhez alkalmazott berendezések­nél” ............................................................................. 10 390 C setényi József—Farkas József né: „Változó fesztilt­ségamplitudójú fárasztó kísérletek”........................ 6 248 Csergő János:,, A gépipar időszerű kérdései” ......... 6 217 Csop Ákos: „Szerszámgépek olajtöltéseinek meg­figyelése az optimális csereidő megállapítása céljá­ból” ................................................................................. 1 30 Davidesz János: „Elektromechanikus időrelé” .... 9 345 Dévényi Miklós—Tóth László—Bisztróm Károly: „Keményfémek megmunkálása szikraforgácsolás­sal” ............................................................................. 11 432 Erdélyi Ferenc—Hornyik László—Tojnafői József: „Sokelosztóhelyű merevprogramú elosztószelepek tervezésének elvi alapjai”..................... 11 425 Erney György: „A hengereskerekek pontossági szab­ványa” ....................................................................i.. 6 231 Erőse Gyula: „CD3 motorpajzs-megmunkáló célgép” 5 179 Farkas János: „Koordinátatűrések meghatározásá­nak néhány újabb módszere” .. :............................ 4 137 Farkas József né—Cselényi József: „Változó feszült­ségamplitudójú fárasztó kísérletek”........................ 6 248 Fáy Csaba: „Áramlási Gép Konferencia”............... 4 163 Felföldi László dr. „A rakodólapos anyagmozgatás időszerű kérdései”....................................................... 2 57 Filemon József: „Fúrásnál és menetfúrásnál ébredő forgácsolási nyomaték mérése”................................ 6 222 Follinusz János: „II. Műszaki Könyvnapok elé” ... 10 381 Gál Ödön: „Főtitkári beszámoló” ............................ 4 129 Oillemot László dr.: Könyvismertetés W. Weibull „Fatigue Testing and Analysis of Results” (A ki­fáradás vizsgálata és az eredmények értékelése) c. könyvéről.................................................................... 6 255 Szám: old Gyarmati Ferenc—dr. Sustfnszky János: „Mintavéte­les eljárás vezérlőberendezéssel ellátott keskeny­film-felvevőgéppel” ............ 12 475 Györfi Gyula: „Többkomponens forgácsoló erőmé­rők” ............................................................................. 10 383 Hanusz András: „Rakodó és szerelődaruk gyártásá­nak fejlődési irányai” ............................................... 12 478 Heltneci Imre: „Elektromágneses vibrációs adagolók hazai fejlesztésének iránya” .............. 2 75 Hoff er Tivadar— Villányi J ózsef: „Hűtőkompresszorok korszerűsítési problémái” 1........................................ 8 297 Hoff er Tivadar—Villányi József: „Hűtőkompresz­szorok korszerűsítési problémái” II............... 9 337 Horgos Gyula dr.: „Feladataink az új esztendőben” 1 1 Hornung Andor dr.: Könyvismertetés dr. Bakondi Károly és dr. Kardos Árpád „A gépgyártás tech­nológiája I. Forgácsolás” c. könyvéről................... 8 331 Hornyik László—Tajnafői József—Erdélyi Ferenc: „Sokelosztóhelyű merevprogramú elosztószelepek tervezésének elvi alapjai”......................................... 11 425 Huszthy László dr.: „Nagy alapkörsugarú evolvens­görbék közelítő szerkesztése” ............ 8 317 Jánosi Ferenc: „A gépipar termelési szerkezetének korszerűsítése” .............................................................. 5 174 Kalászi István—Tóth Zoltán: „Szulfofrezol használata acélanyagok forgácsolásánál” ............................. 1 23 Kardos Árpád dr.—Müller István: „Pneumatikus elven működő forgácsolási erőmérő készülék” ... 7 261 Kardos Árpád dr.: „Molibdénötvözésű gyorsacél újj­marók forgácsolási vizsgálata”................................ 12 483 Kádas Kálmán dr.: „Zárszó a II. Anyagmozgatási Konferenciához”............................................................ 5 210 Káldos Ferenc: „Kormos tengelykapcsolók fogazásá­nak egyszerűsítése” .........'........................................ 1 7 Kiss Árpád: „Elnöki megnyitó beszéd” ................. 2 45 Kralovánszky Péter: „Aktív mérés köszörűgépeken” . 3 105 Ladó László dr.: „A belső szállítás gazdaságossági kér­dései a népgazdaságban” .................. 2 49 Lajtai István: Könyvismertetés Ritchie—Kesiter— Washburg „Kapcsoló áramkörök tervezése” c. könyvéről......................................................................... 7 266 Lajtai István: „A csepeli MFM—320 másoló marógép” 10 397 Lengyel József: „Korszerű hegesztett szerkezetek fej­lődése” ............................................................................. 10 405 Lettner Ferenc dr.—dr. Rácz Elemér: „A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának reform­tanterve” ................... 3 120 Lettner Ferenc dr.—P. Plagányi Márta—Paulovits Imre: „Illesztő felületek megmunkálásának hatása a szerszámgép dinamikus merevségére”............. 5 190 Ligeti György: „Csehszlovák vegyipari gépek a Brnói Vásáron” ......................................................................... 4 160 Lohrie F.: „Az automatizálás és a modern galvani­záló automaták” .......................................................... 1 16 1

Next

/
Thumbnails
Contents