Gép, 1967 (19. évfolyam, 1-12. szám)

Го A) Szerzők szerint: Szám: Old.: Albert Péter—dr. Takáts Tibor: „Röntgendiffrakciós vizsgálatok alkalmazása a zománciparban”............ 7 291 Antal Miklós—Kováts Attila—Szávai Péter: „Kettős­­cirkulációsterű hidrodinamikus tengelykapcsoló mérése” ................................................................................. 3 105 Antal Miklós—Lendvay Pál: „Bolygókerék tartó járom szilárdsági vizsgálata a ZB-45 A torony daru hajtóművében”................................................................... 5 186 Ács Lujza—dr. Hegedűs Zoltán: „R3 gyorsacél elektronmikroszkópos vizsgálatának néhány tanul­sága” ...................................................................................... 3 101 Ágoston György: „Beszámoló az Optikai feszültség­vizsgáló ülésszakról (Budapest, 1966. okt. 20—21.) 3 108 Bácskai Endre: „IIW 1968. évi közgyűlése”............ 5 210 Bánki Imre: „Optikai feszültségvizsgálati sík model­lek megmunkálásának néhány újabb kísérleti ered­ménye” ................................................................................. 11 457 Bernath, Alexandru—Havas István: „Forgó-hajtogató fárasztógépeken kapott kísérleti adatok összeha­sonlíthatóságáról” ............................................................ 9 373 Budai János: „Alakos profilú hosszmenetmarók profilpontjainak meghatározása” .............................. 7 269 Burayné, Mihályi Erika: „Alumíniumötvözetek ki­fáradási szilárdságának meghatározása Locaţi­ei jár ássál” ............................................................................ 9 388 Cselényi József: „Függőkonvejorok hajtásának opti­mális elhelyezése” ............................................................ 8 329 Csizmadia Lajos: „Nyomatékvivő tengelyek szilárd­sági vizsgálata optikai úton”....................................... 5 197 Erdösi József: „Előfeszített sajtolószerszámok mére­tezése” .................................... 4 137 Fazakas Balázs dr.: „Esztergakések élgeometriájá­nak hatása a forgácselvezetésre”................................ 1 33 Fazakas Balázs dr.: „A palástmarás és homlokmarás egységes tárgyalásának néhány elméleti kérdése” 7 283 Fazakas Balázs dr.: - KÖNYVISMERTETÉS - Dr. Héberger Károly —Csát József—Steiner József: „Gépipari minőségellenőrzés. Bibliográfia”............ 12 536 Fáy Csaba: „Nyitott lapátozású centrifugálszi­­vattyúk párhuzamos üzemében tapasztalható in­stabil jelenségek” ............................................................ 12 525 Fenyvesi Ede: „Észrevételek a radiográfiai felvételek jóságfokának eldöntéséhez”.......................................... 4 163 Frank János: „Főtitkári beszámoló”............................ 5 175 Fuchs Erik dr.—Kisfaludy Antal: „A roncsolás nélküli metallográfiái vizsgálat kialakulása és alkal­mazásának lehetőségei a gépiparban”..................... 5 191 Gillemot László dr.: „A kifáradás jelensége és a fára­dásra való méretezés” ..................................................... 9 360 Gondár Jenő dr.: „Válasz «Az iparfejlődés szak­emberigényének matematikai-statisztikai alapon való megállapítása» című, a problémát röviden tárgyaló cikkre érkezett észrevételre”..................... 1 26 Hajós Mihály — KÖNYVISMERTETÉS—Fáy— Troskolansky—Varga „Szivattyúüzemi Kézi­könyvéről ............................................................................ 10 446 Harkányi István: „Nagypontosságú szerszámgépek főorsóinak tervezési irányelvei” ................................ 7 298 Harmath Kálmán—dr. Holló Mária—Moser Miklós: „Kerámia kötésű köszörűszerszámok elhasználódá­sának összefüggése a mikro-szövetszerkezettel”. . . 2 70 Szám: Old.: Havas István—Alexandru Bernath: „Forgó-hajto­­gató fárasztógépeken kapott kísérleti adatok össze­hasonlíthatóságáról” ................................................... 9 373 Hegedűs Zoltán dr.—Ács Lujza: „R3 gyorsacél elektronmikroszkópos vizsgálatának néhány ta­nulsága” ......................................................................... 3 101 Hegedűs Zoltán dr.: „A fűthető vákuummikroszkópos vizsgálatok lehetőségei és korlátái”........................ 1 486 Holló Mária dr.—Moser Miklós—Harmath Kálmán: „Kerámiakötésű köszörűszerszámok elhasználódá­sának összefüggése a mikro-szövetszerkezettel” . . 2 70 Iliász Dimitrisz: „A kötőanyag mennyiségének ha­tása a könnyűszerszámok fizikai-mechanikai tulaj­donságaira” ............................... 1 22 Jakkel Ottó: „Szerszámgép ágyvezetékek rezgés­csillapító képességének vizsgálata modelleken”.. 7 285 Kalászi István—Zsembery Ferenc: „A hátkopás jelenségének geometriai vizsgálata a lekopott anyagtérfogat figyelembevételével”....................... 2 49 Kardos Árpád dr. — KÖNYVISMERTETÉS — Szilágyi László „Munkadarab-befogó készülékek” című könyvéről ............................................................ 8 343 Kardos Árpád dr.: „A forgácsolóerő és a forgácsolási adatok összefüggése alumíniumötvözet esztergálá­sakor” ............................................................................. 10 413 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről.......................... 1 41 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről.......................... 2 79 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről.......................... 3 117 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről.......................... 4 167 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről.......................... 5 208 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről.......................... 6 256 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről.......................... 7 304 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről.......................... 8 346 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről.......................... 9 402 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről.......................... 10 444 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről.......................... 11 490 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről.......................... 12 534 Káldos Ferenc dr.: „Hipoid kapcsoló fogazatok”. 3 85 Káldos Ferenc dr.: „Hidrodinamikus tengely tömíté­sek” V ............................................................................. 10 419 Káldos Ferenc dr.: „Hidrodinamikus tengelytömí­sek” VI................... 11 465 Kéthelyi József dr.: „Intenzitásmérő spektroszkópok mérési elveinek összehasonlítása”............................ 8 320 Kincses István—Kocsis Sándor—Szálay Tibor: „Csap­ágygyártás és korrózióvédelem”.............................. 5 202 Kisfaludy Antal—Dr. Fuchs Erik: „A roncsolás nélküli metallográfiái vizsgálat kialakulása és alkalmazásának lehetőségei a gépiparban”........... 5 191 Kocsis Sándor—Szalay Tibor—Kincses István: „Csap­ágygyártás és korrózióvédelem”.............................. 5 202 Kolonits Ferenc: „Kiegyenlítési esetek a Ganz-Botka fogazatrendszerben” ................................................... 8 339 Konkoly Tibor dr.: „A Ti ötvözés hatása a vas gáz­ni tridálhatóságára” ..................................................... 12 520 Kovács István: „A gépipar helyzete és feladatai” ... 4 129 Kováts Attila—Szávai Péter—Antal Miklós: „Kettős­­cirkulációsterű hidrodinamikus tengelykapcsoló mérése” ..................................................... 3 105 Köhler Ferenc — KÖNYVISMERTETÉS —Rybár, Frantisek „Műanyag-megmunkálás” c. könyvéről 5 207 1 GÉP 1967. évi tartalomjegyzéke

Next

/
Thumbnails
Contents