Mezőgazdasági Mérnök, 1960 (1. évfolyam, 1-25. szám)

HEZŐCflZDRSfiCl nÉRMŰK Az Ecetem topja X.árfolyon. Egyetemünk lapja. Гг. Kolbai Károly egyetemi tanár, rektor Lapunk a "Viruló Föld" örökébe lép. Anélkül, hogy az immár több mint két esztendővel ezelőtt elhallgatott Viruló Föld munkájával ezúttal részletesebben foglalkoznék értékét, áttörését tárg­ylagosan megbe­csülve, megértő továbbferjleszt­őre alamom. Kötöttséget ez a törekvés semmi esetre se jelentsen, hiszen a Víziló Föld utolsó száma óta na­gyot fordult a világ kereke. Nagyot fordult a mi­sebb világunké, mind az Ag-’ártudományi Egyetem-i, mind az egé­s­­zocializm­ot építő magyar mezőgazdasági értelmiség életéé, elhivatottságáé, kötelesség­tel­jesítéséé. Egyetemünknek csaknem harmadfél esztendeig nem volt sajtó­orgánuma. Ige, hiányzott, de mégse sajnáljuk! Vannak ennek a "kiesésnek" elő­nyei is. Anélkül, hogy az ellenforradalom fontos tanulságait egyetlen percre is felejteni próbálnék és elercégünk a legcsekélyebben lankadna, a ma meg szinte az sem tekinthető fel sem becsülhetően nagy értékű, országszerte fellángolt mezőgazdasági forradalmi lendülethez méltóan, lehető teljesértékű munkára öregedve, te­jesirtásű alkotó lelkese­déssel tegyük magunkat méltókká ezen a munkaterületen i­s ahhoz, amire a mi munkaterületünkön s ha sem remélt, nagyszerű lendülettel, sors­döntően dicső történelmi korszakunk bennünket kijelölt. Meg vagyok győződve arról, hogy amint az egész országunkat soha nem remélt eredménnyel vezette ki a Magyar Szocialista Munkáspárt a For­radalmi Munkás-Paraszt Kormány bölcs és fennkölt vezetésével az ellen­forradalom okolta zűrzavarból. Egyetemünk, különösen pedig Egyetemünk ifjúságának minden érdemes tagja is eljutott Egyetemünk sajtó­orgánuma szünetelése alatt - lelkiismeretlen merénylet-sorozat okozta csaknem halálos betegségéből immár remélhetőleg teljesen kigyógyulva, elég vál­tozatos, de reméljük teljes gyógyulást eredményező lábadozás után - nagyra h­­atott, megtisztelő történelmi helyzetének magaslatára, a szó legigazibb értelmében, tántoríthatatlan elhatározással szocialista szakember akar lenni.

Next