Gyógyhír, 1996 (3. évfolyam, 1-9. szám)

1996-02-15 / 1. szám

III. évfolyam 1. szám, 1996. február 15. gyógyhír A HUNGAROPHARMA RT. INFORMÁCIÓS LAPJA • Új év - új kihívások Életünk velejárója, hogy­­ kinek-kinek a maga területén - naponta kell szembenézni a körülmények jelentős megváltozásából adódó új feladatokkal. Hagyo­mányosan az új év kezdetén fogadalmat szoktunk tenni. Megfogadjuk, hogy jobban, pontosabban, eredmé­nyesebben dolgozunk. Ezt a fogadalmat a vállalkozások többsége is megteszi, amire példa az elkészített üzleti terv, pontosabban annak tartalma. Az új feladatok száma különösen megszaporodik az átalakulások, az átrendeződések időszakában. A gyógyszer-kereskedelem történetében az 1996-os esztendőt a nagy átalakulások időszakaként fogjuk nyilvántartani. Ehhez a megállapí­táshoz nem kell nagy jóstehetség, ugyanis ebben az évben a korábbi állami (önkormányzati­ patikák várha­tóan nagyobb része a privatizáció során magángyógy­szertárrá alakul. A hazai gyógyszerpiac meghatározó, piacvezető nagykereskedője a HUNGAROPHARMA számára ez a változás új kihívásokat jelent. Várhatóan jelentősen csökken a korábbi gyógyszertári központok jogutód­jainak vásárlása. A piacvesztés elkerülésére ennek ará­nyában kell növelni a közvetlen gyógyszertári kiszállítá­sokat. A feladat változására jellemző a partnerkap­csolatok számának dinamikus növekedése, hiszen egy gyógyszertári központ helyett 60-80 esetleg több gyógy­szertárral kell egy megyében kapcsolatot tartani, a megrendeléseket kielégíteni. A partnerek számszerű növekedése mellett nagy valószínű­séggel növekszik a “vásárlók” igény­szintje a kiszolgálás pontosságát, gyor­saságát, udvariasságát illetően. A megváltozott feladatok színvo­nalas megoldásához a HUNGARO­PHARMA Rt. minden munkatársának nagyobb informáltsággal kell rendel­keznie a törekvésekről, a célokról, a tapasztalatokról. Ezt hivatott, ezt köte­les, ezt kívánja szolgálni a GYÓGY­­HÍR is sajátos eszközeivel. A szerkesztők és a kiadó szándéka szerint a változásokat a GYÓGYHÍR olvasói érzékelni fogják. Ehhez azonban nem elegendő a szerkesztők újévi fogadalma és a kiadó jókívánsága. Ezzel együtt reméljük, hogy minden olvasó 1996-ban megtalálja számításait, örömét leli a munkában és nyugalmat talál a családban. Békés, boldog, sikeres újévet mindenkinek! Raktár és Kereskedőház Debrecenben Egy cég életében a jelentős, nagyértékű beruházások megvalósítása, majd az üzemelés során a beruházási célok valós realizálása mindig az érdeklődés középpont­jába kerül. így van ez a HUNGAROPHARMA-nál is, ahol 1995. szeptemberében került átadásra közel ötszáz­­milliós beruházási összköltséggel Debrecenben a cég, de nyugodtan mondhatni, hogy az ország legkorszerűbb gyógyszerkereskedelmi raktárbázisa. Hogyan vizsgázott a létesítmény, mennyire való­sultak meg a célok, erről kérdeztük Rakoncza Istvánt az Rt Szerviz és Raktárfejlesztési igazgatóját. A gyógyszerkereskedelem egészére kialakított, főleg a szakmai érdekképviseleti testületek - Magyar Gyógy­szerész Kamara és szervezetei - által képviselt privati­zációs koncepció alapján már 1993-ban egyértelmű volt, hogy a gyógyszerkiskereskedelem szervezeti átalakulása a vállalati keretekben működő gyógyszertári hálózatok felszámolásával, a gyógyszertárak egyenkénti privatizá­ciójával fog megvalósulni. Ez a várható átalakulási folyamat új lehetőségeket, új perspektívát nyitott cégünk számára. A már 1990. évtől működő magángyógyszerészi hálózat mellett belátható közelségbe került a vállalati keretek között működő gyógyszertárak ellátása is. Társaságunk számára világos volt, amennyiben or­szágos méretekben eredményesen részt kívánunk venni a gyógyszertárak közvetlen kiszolgálá­sában, úgy nem elegendő Budapest centrikus - ide sorolva a gödöllői és a törökbálinti telepeket is - raktárbázis. Innen ugyanis nem lehet versenyké­pesen megvalósítani az ország vala­mennyi gyógyszertárának az ellátását. E felismerés és a gyógyszertári ellátás kialakítására vonatkozó straté­giai döntés alapján került sor a gyógy­szertári kiszolgálásra szakosított rak­tárbázis megvalósítására. Terveinkben mintegy 400 gyógy­szertár kiszolgálását céloztuk meg erről a telephelyről. A raktárbázis ellátási körzete Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megye teljes egészében, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád megyékben a 100 km-es sugarú körzetbe eső települések. A beruházás megvalósítása az ingatlan vételtől a próbaüzem beindításáig csupán nyolc hónapot vett A TARTALOMBÓL: - A HUNGAROPHARMA vevőkommunikációs rendszere - KF &­T a tanácsadó, lapkészítő - Gyógyszerészet az ezredfordulón - Új év - új kihívások - Portré: Führinger Lászlóné 1

Next