Gyógyhír, 1996 (3. évfolyam, 1-9. szám)

1996-02-15 / 1. szám

gyógyhír igények gyors és pontos kielégítése érdekli. A raktár­bázis technológiai, irányítási és információs rendszere a belső folyamatok “kézbenfogása” mellett elsősorban a vevők érdekeit szolgálják. Tudomásunk szerint a vevők rendkívül nagyra érté­kelik a gyakori, napi kiszállítás mellett a kiszállítás kulturáltságát, a tiszta ládákat, az áruátvételt könnyítő, rendezett formában megérkező gyógyszerszállításokat, azok bizonylati rendszerét. A vevő és szállító közötti információs kapcsolat­­rendszerben terveznek-e fejlesztést, mennyire látja szükségesnek az on-line rendszer kialakítását, meny­nyire van erre igény? A megrendelő és a szállító közötti információs kap­csolat legkorszerűbb és leggyorsabb formája a számító­gépek közötti kapcsolat, ezért az on-line rendszer meg­valósítása vevő és szállító együttes érdeke. A szállítói oldalról a feltételek már ma is adottak, de a különböző gyógyszertári számítógépes rendszerek illesztése, az adattörzsek kölcsönös megfeleltetésének biztosítása még fejlesztéseket, további munkát igényel. A HUNGAROPHARMA érdekelt a kommunikációs rendszer fejlesztésében, ezért ennek megvalósítása egy külön - nem csak a debreceni telepre korlátozott - átfogó program keretében történik. A debreceni telephely adatai egyértelműen a beruházás realitását a célok megvalósítását igazol­ják. Miben látja a siker titkát? A debreceni telephely minden bizonnyal az ered­ményes és sikeres befektetések közé fog kerülni. A cég 1996. évi árbevételéhez való hozzájárulásnál a telep közel 15%-ban részesedik. Ez a részarány tekintettel a körzetben zajló privatizációs folyamatok jelenlegi állá­sára rendkívül figyelemre méltó eredmény. Remélhető­leg a kezdet kereskedelmi sikerei, a piacszervezési mun­ka elképzeléseinknek megfelelően töretlenül fog tovább fejlődni. A kezdet és remélhetőleg a folytatás sikerei:­­ a célok világos és egyértelmű megfogalmazásában,­­ a beruházás indítását megelőző körültekintő számítások és elemzések elvégzésében, - a választott technika és technológia kiválasztásában, - a beruházás jó előkészítésében, a kivitelezési munka minőségében és nem utolsó sorban - a napi munkát végző kollektíva lelkes és hozzáértő munkájában rejlik. A debreceni siker alapján történik e további telephely létesítés? Az Rt Igazgatósága az 1996. évi tervet februári ülésén tárgyalja, de a menedzsment által készített elkép­zelésekből az ilyen irányú törekvések nem hiányoznak. 3 IT

Next