Gyógyhír, 1997 (4. évfolyam, 1-8. szám)

1997-01-29 / 1. szám

­ II IV. évfolyam 1. szám, 1997. január 29. A HUNGAROPHARMA RT. INFORMÁCIÓS LAPJA Az év vége, az év eleje mindenhol a számvetés és a tervezés ideje. Lezárult egy naptári és üzleti év. Az új év kezdete a HUNGAROPHARMA Rt.-nél eltér a szoká­sostól abban is, hogy jelentős változások várhatók a munka irányításában, szervezésében. A változások szük­ségességét indokolja az állandóan változó és egyre nehe­zebb feltételeket támasztó gazdasági környezet, a gyógy­szerpiac újrafelosztásáért folyó - sokszor a gazdasági ra­cionalizmust is nélkülöző - kegyetlen küzdelem. A megszerzett pozíció megtartása is erőt, embert próbáló feladat. A cég megújult vezetése együttműködve munka­társaikkal sikereket, eredményeket kíván elérni és már rövid távon is felmutatni. A HUNGAROPHARMA Rt. új vezérigazgatója dr. László András. Az 1997. január 1-i hatályú kinevezése előtt is rendszere­sen foglalkozott a cég ügyeivel az Igazgatóság elnökeként. Dr. László András nős két nagy­korú lánya van. A HUNGARO­PHARMA Rt. első számú vezetője 1949-ben született, az ELTE Állam és Jogtudományi Karán kapott diplomát. A diploma megszerzését követően fog­lalkozott külkereskedelemmel, terve­zéssel, pénzügyi szabályozással, a tő­kepiac, a befektetések, a privatizáció és a vagyonpolitika kérdéseivel. A gyógyszer-kereskedelemmel a HUNGAROPHARMA által került kapcsolatba 1993-ban. Azóta és jelenleg is az Igazgató­ság elnöke. Szerkesztőségünk ígéretet kapott dr. László András vezérigazgató úrtól arra, hogy következő lapszámaink­ban részletesen is kifejti véleményét és törekvéseit. Ta­lán nem vagyunk indiszkrétek akkor, amikor arról is tá­jékoztatjuk olvasóinkat, hogy rendkívül fontosnak tar­totta előzetes beszélgetésünk során a Gyógyhír szerepét és felelősségét az információk továbbadásában. Ez azt is jelenti, hogy mint a lap felelős kiadója szükségesnek tartja az információk mindkét irányba történő áramolta­tását, tovább vitelét. Várja, sőt elvárja, hogy a szerkesz­tőség legyen nyitott minden a dolgozókat érintő kérdés feltételére és megválaszolására. Követelménynek tartja, hogy a különböző területen dolgozó munkatársai tudja­nak informálódni a lapból és fontosnak tartja a dolgozók véleményének összegyűjtését, a véleményalkotás szor­galmazását. A Gyógyhír megfelelő kapocs is lehet a HUNGAROPHARMA nyugdíjasaival, akiket szintén tá­jékoztatnia kell az eseményekről, a cég életéről. Az évti­zedes tapasztalatok kikérése, megismerése sokat segíthet a buktatók elkerülésében még akkor is, ha a gazdasági körülmények jelentősen és sokszor változnak meg. Szerkesztőségünk szívesen ad hírt az élet legkülön­bözőbb területein (sport, kultúra, tudomány, szakma) a dolgozók által elért eredményekről, si­kerekről. Fontos, hogy büszkék le­gyünk az elért eredményekre és meg­becsüljük az eredményeket elérőket. Nem elég csak a központban történ­tekről tájékoztatni. A megújuláshoz az is hozzá tartozik, hogy rendszeresen beszámolunk a gödöllői, a debreceni, a veszprémi kereskedőház és raktárak­ban történtekről csakúgy, mint a Vitas üzletek híreiről és a HUNGARO­PHARMA Rt. érdekeltségébe tartozó cégek működéséről. A kemény, megfeszített munka után - időnként talán néhány percre még közben is - felüdítő lehet a hu­mor, a vicc. Természetesen vicc­lapot nem ígérhetünk, de minden számban törekszünk a szakmával, a gyógy­­szerészettel kapcsolatos témakörben humoros összeállí­tások elkészítésére, közreadására is. Újévi köszöntőként kívánunk minden olvasónknak nagyon sok sikert, magunknak pedig megelégedett olva­sókat, sok-sok telefonhívást, a mindennapi életről közre­adandó érdekes, tanulságos és esetenként humoros be­számolókat, tájékoztatókat. A Szerkesztőbizottság tagja­ként Antonovics Péter - napi gazdasági munkája mellett - szívesen áll minden dolgozó rendelkezésére. (Szerkesztőség) A TARTALOMBÓL:­­ A gyógyszerelosztástól a piaci kapcsolatokig - A munkavállalókat is érintő 1997. évi jogszabályok kiállításon - Hírek - információk - Személyi hírek Szükséges a megújulás

Next