Hajnal, 1878 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1878-01-01 / 1. szám

HAJNAL MAGYARORSZÁG NAGY-ORIENSÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. HAYI SZEMLE AZ ÖSSZES SZABADKŐMŰVESSÉG KÖRÉBŐL. AMTL. ORGAN DES GROSS-ORIENTS VON UNGARN. MONATSREVUE­ S AUS DEM BEREICHE DER GESAMMT­­MAURER E1. Kézirat sz.­ kk.­ számára. Manuscript für Bpr. JAHRGANG V. ÉVFOLYAM. December 1878. Nr. 10. szám.­ Előfizetési feltételek : Előfizetések csak egész évre fogadtatnak el. Az előfizetési ár a magyar-osztrák birodalomban éven­­k­é­n­t 3 frt, a külföldön 6 márka, illetőleg 7 frc 50 cnt, s a netaláni nagyobb postabér. A megrendelések (legcélszerűbben postai utal­vány mellett), hirdetések és reklamátiók küldendők AIGNER LAJOS könyvkereskedésének Budapesten, váci­ utca 1. sz. Pränumerations-Bedingungen. Pränumerationen werden nur ganzjährig an­genommen. — Der Pvän.-Preis beträgt für Oesterr.­­Ungarn jährlich 3 fl., für das Ausland 6 Mark, resp. 7 Frc. 50 Cnt. und das höhere Porto. Bestellungen (am besten mittelst Postanweisung), Inserate und Reclamationen wolle man richten an LUDWIG AIGNER’s Buchhandlung Budapest, Waitzner-Gasse Nr. 1. BUDAPEST, 1878. MAGYARORSZÁG NAGY-ORIENSÉNEK TULAJDONA.

Next

/
Thumbnails
Contents