Hajnal, 1884 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1884-01-01 / 1. szám

I. Hivatalos rész: M.­ 0.-. N.- -0. . köriratai . ............................................... 18,69,70,85,117,137,159 A szövetségtanács üléseinek jegyzőkönyvei . - - 1,2, 17, 33, 43, 53, 50, 85, 101, 118, 133, ICO A közgyűlés jegyzőkönyve, napirendje, költségelőirányzata ...... 117, 136, 149 Évi jelentése a M.\ O.\ Nagy­ Oriensének ................................................................ 154 Közigazgatási jelentései a M.\ Oriensnek .... 19, 34, 55, 72, 102, 104, 119, 135, 161, 163 II. Nemhivatalos rész: Közlemények szki körökből. Németh Miklós t.'.-től ........ 3 Válaszul. Pulszky F­e­r­e­n­c t. .-től --------- ... 21 Három levél a szkségről. Guttmann Oszkár t'.-től -------- 36 A magyar szksség története és a déghi levéltár. Aigner Lajos t.'.-től . 40 A socialis mozgalmakról A »Corvin Mátyás« páholy felirata --.... 57 Lewis J.­ és a Korona-páholy.......................................................­ ..................................... 59 Eneryclika a szkiek ellen - -- -- -............................................................... . 61 A királyi művészet. Abafi Lajos t.--től ...........................................................................................74 Az Eneyclika s az Unió A. t.­.-től .................................................................................. 78 Triangulum Triara ellen............................................................................................ . . . . 86 A szki publicitásról ---------------- 91 Szkiek a magyar képviselőházban ................................................................ 93 Az Unió. Hollósy István t.­.-től ....................................................... 105 Franciaország Nagy­ Oriensének új alkotmány-tervezete -------- - 106 A Spiritismus és János főherceg Ferencz­y József t...-től 120 Magyarország nagypáholya 1833/M-ben ------------ 137 Nem kőmüveseknek szánt hírlap. Conrad M. G. J.- -től - -- -- -- - 142 Hazai hírek: — Vaterländische Mittheilungen: A rítusok egyesülése (Vereinigung der Riten). - -- -- -- -- .15, 128 Nagy-Oriens (Gross-Orient) .......................................................................................................................29, 49 Akác l~~l ......................................................................................................................146 Corvin Mátyás □......................................................................... 14, 24, 26, 44, 80, 96, 115, 129, 143, 146 Egyetértés .........................................................................146 Eötvös II 15, 23, 26, 47, 64, 81, 143 Fraternítás ..........................................................................­................................................................146 Haladás □.......................................................---------- 46, 82. 146 Humboldt Q . .................................................................­............................................. 47,65,113,147 Hungaria |_...........................................................................................----- - 144, 147 Irenea □ ---------.......................................................15, 82, 147 Könyves Kálmán Q. - -- - - -- -- -- - 13, 25, 65, 115, 147 Rákóczi ..................................... 43, 65, 95, 147 Schiller Q- - -- - - -- -.....................................- - - 26, 147, 163 Jánosi. Nagy-páholy (Joh.-­ Gross-Loge) ------- 13, 80, 96, 126, 127, 145 Jánosi- páh. (Joh. Logen) 14,15,25, 26,27, 28,43,64,65, 84, 83,84,96,97,98,113,114,115,127, 128,129, 130,145 Személyes stb. hírek (Personal-Nachrichten etc.) ----- 28, 29, 46, 48, 49, 63, 66, 166 Szemle (Revue) - -- -- -- -- 16, 30, 49, 67, 84, 98, 115, 130, 148, 166 I. Amtlicher Theil: Circulare des Gr.'.-O.G. von Ungarn -------- 18, 69, 70, 85, 117, 137, 159 Pi'otocolle der Bundssraths-Sitzungen..................................... 1,2, 17, 33, 43, 53, 70, 85, 101, 118, 133, 160 Protocolls-Tagesordnung und Budget der Generalversammlung . 117, 136, 149 Jahresbericht des Gros-Orients von Ungarn....................................................................................................154 Administrative Berichte des Gross-L rients von Ungarn . 19, 31, 55, 72, 102, 104 119, 135, 161, 163 TARTALOM: II Nichtamtlicher Theil : Mittheilungen aus frmrischen Kreisen. Von Nikolaus Németh . . . . . _ 3 Zur Abwehr Von Franz Pulszky - - - - - . . _ . . . . 21 Drei Briefe über Frmrei. Von Br. Oskar Guttmann . . . . . . _ . 36 Die Geschichte der ungarischen Fmrei und das Dégher Archiv. Von Br. Ludwig Aigner . 40 Ueber die socialen Bewegungen. Promemoria der Loge »Corvin Mátyás« . . . . 57 Br. Lewis und die Kronenloge 59 Encyclika gegen die Frnrer - -.----..---.-61 Die königliche Kunst. Von Br. Ludwig Abafi - . . . . . _ _ _ _ 74 Die Encyclika und die Union. Von Br. A - -- -- -.-..-78 Triangel gegen Triara...............................................................---.-.-.86 Ueber frmrische Publicität -------------- 91 Frmrer im ungarischen Parlament 93 Die Union. Von Br. Stefan Hollósy - - . . . . . . _ . _ 105 Entwurf einer neuen Constitution des Gross-Orients von Frankreich 106 Der Spiritismus und Erzherzog Johann. Von Br. J o sef Ferenczy . 120 Die Grossloge von Ungarn im J. 1883/84 ................................................................. 137 Zeitschrift für Nichtmaurer. Von Br. M. G. Conrad . _ . . _ . . . 142

Next