Hanglemez Magazin, 1973

Koncz Zsuzsa ötödik nagylemeze egy jól bevált hagyományt követ és­ egyben igazi meglepetéseket is kínál. A hagyomány: Zsuzsa és Illésék együttműködésének régi kísérője, hogy az új Koncz-lemez címe és egyik­ dala egy korábbi közismert Illés-számmal azonos. Az idei LP-­n az Add a ke-s­zed lemez Jelbeszéd című dala vált címadóvá. Ami gyökeres újdonság: Tolcsvayék, akik az eddigi Koncz-nagylemezeken is besegítettek, most­ egyenrangú társakká váltak. A rendkívül tehetséges Tolcsvay Lászlónak há­rom száma szerepelt a Lemezen. Tolcsvayék bekapcsolódása a hangszere­­­­lésekben is érvényesül. A lemez talán legkiugróbb hangszerelése a címadó Jelbeszéd című szám, ahol a nagyzenekar Tolcsvay László instrukciói nyo­mán teljesen újjá formálja a régi dalt. (Folytatás a 4. oldalon.) It It ( PI­ PITA JELBESZ Az 5. — a jubileumra való tekintettel — cím nélküli LP, mint minden nagylemezük, új Vou­tso­­kat, változásokat hozott zenéjükben. Jk­­oly Ome­ga, mivel koncertfelvétel, csak gitárra, orgonára és énekre alapozott, leegy­szerűsített zenei világot mutatott. Az Omega 5 tel­jes­ gazdagságában mutat­ja meg azt a pop-rock ze­nét, amit az együttes stí­lusául választott. A két lemezoldal stílu­sa élesen elválik egymás­tól. Az A-oldal különálló számokat, közöttük több rock-slágert tartalmaz, a B-okiul egy ugo-i, nagyzenekari szvit, amely­ben elsőként próbálkoz­nak meg azzal, hogy egy­, rock-együ­ttes és a szim­fonikus zenekar összhatá­sai egy több mint húsz perces kompozícióban ki­tételrend­szertől függetle­nül fonódnak össz­e, illesz­kednek egymásba, és meg­változott formában újra és újra jelentkeznek Nagy a ’ Szerepe a dina­mikának. Egészen finom, a balladaéneklésben szo­kásos tónusok váltakoz­nak kemény rock ritmu-Amikor véglegessé vált, hogy a négy fiú elválik egymástól, a rajongónon végigborzongott a csaloza. Igaz, nem követték a töb­bi zenész példáját, nem i­­leszkedtek ode más zenevo­­­okbe, legfeljebb egyéni szerzői elképzeléseikhez hoztak össze alkalmi együt­tseket. A dalok azonban a mai napig erőseknek bizo­nyultak. Számaikat ma is forgalmazzák, sőt ebben a pillanatban az angol és az amerikai slágerlistán ke nagylemeznyi válogatás­t vezet Az 1962-66. és 1967—70. között irt szaré , válogatásáról van szó és természetesen a Bea­ együttesről. Szétválásuk óta három év telt el, s me­d­reket, találgatásokat olva­satunk a részleges, vagy teljes inoekulesre! össze­fogásra! Az Omega együttes elkészítette 5. nagyleme­zét. Az öt LP folyamatos fejlődést mutat nép­szerűségükben. Még mindig árusítják régebbi nagylemezeiket, de a legutóbbi, az Élő Omega sikere mindegyiket felülmúlta. NC SIMÁTOK Baimmard­ fi . ww. w­w m.

Next