Hasznos Mulatságok, 1826. 1. félév (1-51. szám)

1826 / 8. szám

H a s z n o s Mulatságok. 1826. ( 8. ) A' Német Természetvisgálók3 és Or­vosok3 Eggyesulete. A* múlt esztendőben T. T. Almási Balog” Pál Ur, az Orvosi Tudományok’ Doctora, megjárván a’ Német Országi Academiákat je­len volt az Orvosok Eggyesúletének {illésé­ben Frankfurtban, ’s arról ezeket közli: ,,A’ Németeknek fáradhatatlan törekedé­­sök a’ tudománynak elébb vitelére közönsé­gesen esmeretes. Nem uralkodik ö nálok, azon nemzeti büszkeség, melly a’ Francziák' nak , "s Angoloknak meg nem engedi, Hogy más idegen Nemzeteknek Literaturájokat is, illendő figyelmökre méltassák A’ Németek a* tudományos esmereteket örömest fogad­ják, akármelly Nemzet kebeléből kerüljenek azok, ’s híven fordítják a’ tudománynak tö­­kéletesebbitésére. Illyen lélekkel mennyit tehetnének ők, ha nékik is egy Párizsok , egy Londonjok volna, a’ hol a’ most annyi sok Német Tartományokba , ’á egymásra nézve, Első FelesztendÖ. 8

Next

/
Thumbnails
Contents