Havi Közlöny, 1885 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1885-01-01 / 1. szám

.VXsN.V N \ N N N N \ \ S XX X X X X X X X X X X X X X X X XGXGX XXX XXX X ..V X X X X X X XX X X. ---------------------------------------------------------------------------- g C ( « 0 U il ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI LELKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL. NYOLCZADIK ÉVFOLYAM. Szerkesztő T­O­ZEH­O ID 3T ÖD O­­ST. NYOMATOTT A CS­A­NÁD -EGYHÁZ­MEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1885. N V N V N V \ N \ \ \ \ V V \ V \ \ \ \ V\ V V \ X X V \ \ V \ V V V M V X \ X X X XXV X W XX 1.?2 1885. TEMESVÁROTT. /1 I

Next