Havi Közlöny, 1886 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1886-01-01 / 1. szám

/ / / / 1 /\A / / / / / / / ✓ / / / .v. .... . _ i7 - ^.~r -• • - . . . . 1 lllllllllllllllllll!l Z / / / / / lllllllllllllllllllllli / 4 J AZ ELMÉLETI ES GYAKORLATI­­­I LELKIPASZTORSÁG KORÉBÓL. KILENCZEDIK ÉVFOLYAM. Szerkesztők: TOKOD­Y ÖDÖN és PATZNER ISTVÁN. 1886. TEMESVÁR­OTT. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYH­ÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1886. / / W / / / / 4mm /////// / / mi .-, , ,r . - •_ • >: ' V ' ' :• A Z / Sl

Next