Havi Közlöny, 1890 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1890-01-01 / 1. szám

Havi Közlöny AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI LELKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL. TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM. Szerkesztők: TOKODY ÖDÖN és PATZNER ISTVÁN. 1890. TEMESVÁROTT. Nyomatott a csanád-egyházmegyei könyvsajtón. 1890.

Next