Havi Közlöny, 1891 (14. évfolyam, 1-12. szám)

Havi közlöny / AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI LELKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL. TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. Szerkesztők : TOKODY ÖDÖN és PATZNER ISTVÁN. TEMESVÁROTT. Nyomatott a canád-egyházmegyei könyvsajtón. 1891. *

Next