Havi Közlöny, 1893 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1893-01-01 / 1. szám

Havi Közlöny AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI LELKIPÁSZ­TORSÁG KÖRÉBŐL. TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTŐK : TOKODY ÖDÖN És PATZNER ISTVÁN. 1898. TEMESVÁROTT. Nyomatott a csanád-f.oghAzmf.gvf.­ könyvny­itón 1893.

Next