Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1816. 1. félév (1-52. szám)

1816-01-03 / 1. szám

NEMZETI ÚJSÁG, M E L L Y E T HAZAI, ’S KÜLFÖLDI л TUDÓSÍTÁSOK »^NiTv^NX'X- к-Х'ХХХч.ХЧ#' ♦'XXnJTX ^^ТчЖМГМГЧ* .jT-uXvXVX ». 4«N?V#VXv# «wrn*4#v#v# чХЧХЧХ'л <* ^ A’ Fels. Tsáfzár és Apóst. Király’ kegyelmes engedelmével. «^\#М^МГ^ (T'X'Í\#X чГ\Х'-Г\Х\Х' -^X^rvrv* »«'иГЧ#ЧХ^ ^SXVXXXV» ^SX\XVX>X ^\«\ЖЧХч.Г *'VX\#V#' /'/%/V'J .x 1 « 1 0. Első Félésztendő Januáritissal lsezdve Jimius végéig. PESTEN Nyomtattatott Trattner János Tamás Betűivel. A’ MAGYAR NEMZETNEK KÖZ JOVÁRA IETT, ’S KIADOTT К ü L TS ÁR ISTV Á N.

Next

/
Thumbnails
Contents