Hazánk s a Külföld, 1870 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1870-10-13 / 41. szám

A48 HAZÁNK S A KÜLFÖLD. kellett kiállanok; az indiánok szerették volna tudni, vájjon van-e a jövevényeknek bátor szivük. Vad lármával rohantak tehát reájuk és fegyvere­ikkel hadonáztak, mintha komolyan akarnának viaskodni, sőt lőfegyvereiket is kisütötték. Külön­ben ártatlan dolog volt az egész és nem egyéb, ünnepélyes üdvözlésnél. Az üdvlövésre az utazók válaszoltak, mire odajött egy öreg főnök, kivel már Nulatoban megismerkedtek, és őket ünnepé­lyesen megköszöntötte. Nuklukayette környéke rendkívül gazdag vadakban, s sehol sem jönnek elő a jávorszarva­sok oly nagy mennyiségben, mint ott. Nulato-tól lefelé nem mennek, s a folyamtól fölfelé is ritkák ; némely példány hét mázsányira nő meg. Nyáron K. L. az erdőkben sokat kell szenvedniük a szúnyogok­tól, és gyakran történik, hogy ezek kiállhatatlan szúrásaitól kergettetve vízbe rohannak és a folyam­ban lévő szigetekhez úsznak.

Next