Aszód - Aszódi Tükör, 1989 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1989-05-01 / 1. szám

i. * tk I. évfolyam 1. szám A Művelődési Ház közérdekű kiadványa________________________1989. május X ŐSZÖM JŐ ■ Manapság divatként emlegetik az újságalapítást. A mi újságunk alapításakor nem a divatot kö­vetjük , hanem egy nagyon kínos lemaradásunkat pótoljuk a helyi információrendszerben. Az információt a hatatalom egyik tényezőjeként kezeljük, a gazdasági életben mindenképpen az előnyeiért, a közéletben pedig - sajnos - a hátrányaiként ismerjük a rosszul beidegződött gyakor­lata miatt, érdemes elidőzn­i ennél a gondolatnál. A közéleti nyilvánosság szervezete teljesen kiépült. Formális vonásai következtében, az ember arcúságának hiánya miatt nem elégítette ki a közösségek egyre növekvő információigényét. Ezért kialakult a második nyilvánosság a maga előnyeivel és hát­­rányaival. Ez nem is fura, hisz az emberi tulajdonságok sokféleségéből ez természetesen adódik. Ami a második­ nyilvánosságban rossz, az az, hogy a részinformációk, a féligazságok, a jólértesült­­ség látszatával kiegészülve félretájékoztatja a lakosságot. Hiba volna el nem ismerni ennek a kiváltó okát, ugyanis a helyi hatalmak nem igényelték sem a folyamatos párbeszédet, a lakosság folyamatos informálását, sem pedig az abból­ keletkező lakos­sági visszajelzéseket, kontrollt, kezdeményezéseket. A mi helyi munkánkat sem, sajnos. Aszódon az újságkiadásnak száz évnél régebbi hagyományai vannak. Aszód térségi szerepkörének megfelelően az információt a saját lakosságunkon túl a térség lakossága is igényli. Mint ahogy az ő jelzéseiket, véleményüket nekünk is figyelembe kell venni. Az írott sajtó az informálás egyik eszköze. t .­­­­Ezt kiegészíti ma már számos, kevéssé tradicionális információs eszköz. Mégis a Jó öreg újság a legkedveltebb és a leghitelesebb, mert az írás megmarad. Az elején divatnak minősíthető folyamatot inkább a Jobb későn, mint soha bölcsességével érté­kelem. Az informálás bővítését célzó aszódi újság kiadása lehetőséget nyújt a helyi és térségi gondolatok széleskörű kiterjesztésére. Vitákre, melyek a nyilvánosság előtt, az érintettek bevoná­sával folynak. Érvek és ellenérvek kifejtésére, melyekre a második nyilvánosságban ilyen tisztán nem kerülhet sor. Az informálás a párbeszéd és a vita kultúrájának eredménye pedig a községeink lakosságának és maguknak a településeknek válik hasznára, minden bizonnyal. Bagyin József tanácselnök

Next