Aszód - Aszódi Tükör, 1990 (2. évfolyam, 4-12. szám)

1990-04-01 / 4. szám

A Művelődési Ház közérdekű kiadványa 1990. április AZ ASZÓDI VÁLASZTÓKERÜLET EGYESI JELÖLTJEIRE LEADOTT SZAVAZATOK EREDMÉNYEI A szavazásra jogosultak száma: 380B2 fő. Szavazók száma: 25265 fő (66,34 H) Érvényes szavazatok száma: 24753 fő (97,97 H) * Az április 0-i második választási fordulóban az alábbi je­löltek vesznek részt ABC-sorrendben: BASA ANTAL (független) BECKER PÁL (MDF) PÉTER MIHÁLY (KDNP) A választókerületben a pártokra leadott szavazatok eredmé­nyét sajnos nem tudjuk közölni, mivel a Pest megyei Válasz­tási Iroda az adatokat nem adta meg. Köszönet és tisztelet illeti körzetünk valamennyi képvise­lőjelöltjét, hogy vállalták a részvételt közéletünk megúju­lásának legjelentősebb első állomásán. Szeretnénk, ha úgy éreznék, hogy a jövőben is számítani le­het rájuk, hogy azok, akik bizalommal voltak irántuk, to­vábbra is mögöttük állnak, tisztelik őket. Az ASZÓDI TÜKÖR szerkesztősége őszintén reméli, hogy véle­ményükre, segítségükre a későbbiek folyamán, a majdan ki­alakuló tanácsi önkormányzat idején is számíthat. Függetlenül a választások eredményétől azt kívánjuk, hogy közös cél - MAGYARORSZÁG, a hazában élő valamennyi ember - érdekében dolgozzanak, tegyenek, cselekedjenek tovább. G­O PAR FORCE? Minket tehetetlenné ratifikáltak, országunkat sú­lyos bakancsokkal taposták, önállóságunkat hos­­­szan gyalázták. Mi határainkon sorakozva, másik arcunkat is oda­tartottuk, aztán békésen kezet nyújtottunk. Min­denki előtt kitárt ajtónk mögött szent vigiliát ültünk szomszédaink szabadulásáért, szűkös kenye­rünket tiszta szívvel szegve meg. S adtunk öröm­mel, mert öröm volt adni. Majd az ősi harag harapófogóba fogta törékenyre tört testünket, az alig behegedt sebekbe kiegye­nesített kaszát döfve. Fájdalmunk sikító, mégis alázattal tűrjük, mert tűrnünk kell! Most minden jövő nyugalmunkon és emberségünkön áll vagy bu­kik. Tehetetlenségünkben egyet tehetünk: kezünket kinyújtva hagyjuk és nem szorítjuk ökölbe. Érvényes szavazatok Százalék 1. PÉTER MIHÁLY (KDNP) 4B49 19,58 2. BECKER PÁL (MDF) 3834 15,48 3. BASA ANTAL (független) 3734 15,08 4. GÓDÖR ANDRÁS (független) 2067 8,35 5. NÁDAS GÉZA (SZDSZ) 1921 7,76 6. TÓTH PÉTER (független) 1901 7,27 7. TORDA ISTVÁNNÉ (FKgP) 1607 6,49 8. GLATTFELDER BÉLA (FIDESZ) 1406 5,68 9. HAJDÚ ATTILA (MSZP) 1188 4,79 10. FISCHLNÉ HORVÁTH ANNA (független) 919 3,71 11. KÁLNA TIBOR (független) 803 3,24 12. LÉVAI FERENC (Agrárszövetség) 624 2,52 Asztalos Tamás

Next