Aszód - Aszódi Tükör, 1995 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1995-01-01 / 1. szám

Tisztelt Aszódiak! Az 1994. évi önkormányzati választásokon megvá­lasztott képviselők és a magam nevében megköszö­nöm a választáson való részvételüket, valamint, hogy szavazataikkal bennünket választottak Aszód város Önkormányzati Képviselő-testületébe. 9 új képviselő került a testületbe. Ez bizonyára új lendületet ad a testületi munkának, aminek egyetlen és alapvető célja városunk fejlesztése, a város polgá­rainak szolgálata. Lehet vita azon, hogy pillanatnyilag, illetve távlatilag mi a jó a városnak, az ott lakó embereknek. Az is vita tárgya lehet és lesz is, hogy az egyes feladatokat mi­lyen sorrendben célszerű és szükséges megvalósíta­ni. Biztos vagyok abban, hogy egyik megválasztott képviselő-testületi tag sem politikai vagy személyes indítékokat helyez előtérbe, hanem az itt élő emberek érdekeinek messzemenő figyelembevételével hozza meg döntéseit. S amíg városunk fejlődése, gyarapo­dása érzékelhető, nem járunk rossz úton. Persze az utat néha keresztezhetik zsákutcába vivő ösvények. Azonban egy nyitott önkormányzati munka, az Önök állandó visszajelzései, jószándékú tanácsaik, javasla­taik garanciái lehetnek egy eredményes testületi ciklus­nak. Bagyin József polgármester 1995. JANUÁR VII. évfolyam 1. szám 20.- Ft ELŐFIZETÉS ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN Előfizetési díj: 240.- Ft 1 évre. Aszódi Tükör h­irdetési díjak Apróhirdetés 12.- Fi + 25% ÁFA 15.- Fi 1/S oldal 4(X).- Fi + 25% ÁFA 500.- Fi 1/4 oldal 700.- Fi + 25% ÁFA 875.-. Fi 1/2 oldal 1500.- Fi + 25% ÁFA 1.875.- Fi 1 oldal 5(XX).- Fi + 25% ÁFA 3.750.- Fi Külön betét 6.000.- Fi + 25%. ÁFA 7.500.- Fi (4 oldal) ASZÓDI TÜKÖR SZERKESZTŐSÉGE A­, új evangélikus gimnázium

Next