Aszód - Aszódi Tükör, 2002 (14. évfolyam, 1-11. szám)

2002-01-01 / 1. szám

Pont került a 6-os kocsma ügyére? A tulajdonos kevesellte a kompenzációt Nem tudott megegyezni a képviselő-testület és Lau­kó József a Kossuth Lajos utca 93. szám alatti ingatlan ela­dása kapcsán felmerült ér­tékaránytalanság ügyében. Mivel nem született döntés, maradt az eredeti szerződés, azaz az ingatlanért 10,6 mil­liót fizetett az új tulajdonos. Bagyin József helyzetértéke­­lése után Laukó József is ös­­­szefoglalta az eddig történte­ket. Ebben kiemelte: azért fo­gadta el a 40 ezer Ft-os négy­zetméterenkénti árat, mert el­hangzott, hogy ez az ár lesz a mérvadó a következő ingatla­nok értékesítése során. Azt, hogy ezt követően a Kossuth 4. szám alatti ingatlant 21.700 Ft/négyzetméter áron adta el a város, mind anyagilag, mind erkölcsileg sérelmesnek tartja. Azt is megemlítette: nem azért kérte a képviselő-testületet, mert hibát keres az üggyel kap­csolatos eddigi döntésekben, hanem azért, hogy az ügy lezár(folytatás a 3. oldalon) Januári tarifacsomag Drágul az ivóvíz, a szemét­­szállítás és a bérleti díj Ha január, akkor áremelés. Igaz ez a 2002. évre is, bár né­hány „árucikknél” legalább azt tapasztaljuk, hogy az emelés mértéke az inflációs várakozá­sokhoz igazodik. Ilyen az ivóvíz, amelynek ára januártól a Galgamenti Víziköz­mű Kft. javaslata alapján 6 %­­kal növekszik. Eszerint a lakos­sági vízdíj kéthavi 6 köbméterig 126 Ft, a fölötti mennyiség ese­tében 160 Ft köbméterenként. A közületi vízdíj 200 Ft/köbméter­­re emelkedik. Ezekhez a díjak­hoz az ÁFA (12%-os) még hoz­záadódik. A csatornadíj 151 Ft+ÁFA/ köbméter lesz. A kertes családi házakban lakók november 1-től április 30-ig a teljes vízfogyasz­tásra, a többi hónapban viszont csak a vízfogyasztás 80 %-ára fi­zetnek csatornadíjat. A közületi fogyasztók, illetve a gazdálko­dást folytató lakossági fogyasz­tók arra a vízvételi helyre, ame­lyen a felhasználás során nem keletkezik szennyvíz, almérőt szereltethetnek fel. Az ezen ke­resztül elhasznált vízmennyi­ségre nem kell szennyvízdíjat fi­zetni. A szennyvíz-leürítési díj (folytatás a 2. oldalon) Teltházas évnyitó előadás Kastélyzenekar a Balga mente tetején Teltházas hangversennyel köszöntötte az új évet szombat este az alsó Galga mente tete­jén, az aszódi Evangélikus Gimnázium aulájában a város tavaly ősszel megalakult Kas­télyzenekara. A műsorban köz­reműködtek az Állami Opera­ház, a Győri és a Pécsi Nemzeti Színház énekesei. A kulturális életben elsősor­ban a népi hagyományok ápolá­sával ismert Galga mentén a ko­molyzenei oktatásnak is régi tra­díciói vannak. Az aszódi Pod­­maniczky Zeneiskolának - a ki­helyezett tagozatokkal együtt - több mint 300 tanulója van. A tanárok többek között Püspök­hatvanban, Galgagyörkön, Ba­gón, Kartalon és Túrán vezetik be a növendékeket a muzsikálás világába. Komolyzenei hang­versenyekkel azonban eddig rit­kán találkozott a közönség. Az aszódi Kastélyzenekar ve­zetője, a szombati újévi hang­verseny koncertmestere, Király Gyöngyi is a zeneiskola tanára. A kétórás műsor után vele be­szélgetve eldönthetetlennek tűnt, ki aratta a nagyobb sikert, a zenekar vagy a közönség. Ő sem számított arra, hogy a nyitány előtti percekben azért kell izgul­nia a rendezőknek, hogy honnan szerezzenek még széket a 300 fős közönség leültetéséhez.­­ A november 23-i bemutatko­zó koncertünkre is igen nagy munkával, sok szervezéssel si­került kimozdítanunk az embe­reket, hogy idejöjjenek a város tetejére, ahol szinte önmagában áll még ez a hatalmas új gimná­zium - mondta. - Ekkora érdek­lődésre gondolni sem mertem. A közönség mellett más támo­gatók is megtalálták a zenekart. (folytatás a 8. oldalon)

Next