Aszód - Aszódi Tükör, 2006 (18. évfolyam, 1-11. szám)

2006-01-01 / 1. szám

Aszódi XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ) 2006. JANUÁR TÜKOR Mi­nteöss­ztetnjimi gmmpik CsBsxíMtr^ 15 éve kapta vissza Aszód a városi címet Márciusban lesz az évfordulós ünnepség A szakadó hóesés ellenére 1991. február 8-án több szá­zan igyekeztek arra az ün­nepségre, amelyet a Csengey Gusztáv (akkor még 1. szá­mú) Általános Iskola torna­termében tartottak. Nem csoda, hogy nem volt vissza­tartó erő a zord idő: ritkán adatik meg, hogy az ember a települése városi címének odaítélését ünnepelhesse. Márpedig ekkor erre került sor. Göncz Árpád akkori kör­­(Folytatás a 6. Oldalon) Városiasabb külső, megnövekedett forgalom jelllemzi Aszód centrumát Csak félig sikerült az ékszertolvajlás Fényes nappal lopott éksze­reket két ismeretlen férfi a Kossuth Lajos utca egyik ék­szerboltjából. A rendőrség tá­jékoztatása szerint az elköve­tők vásárlást imitáltak, és je­lezték, szeretnék a kiválasztott darabot közelebbről megnéz­ni. Az eladó kivette az üveg­vitrin mögül az egyik ékszeres tálcát, amelyet az egyik elkö­vető kiragadott a kezéből, majd ezt követően a tettesek futásnak eredtek. A boltból ki­jutottak, az utcán azonban nem voltak ennyire szerencsések. Egy járókelő ugyanis-hallván a segítségért való kiabálást - meglökte a tálcát tartó tolvajt. A tálca megbillent, és az ék­szerek egy része a földre (folytatás a 4. oldalon) Áprilisra ígérik az uszodát A kistérség feladata lesz az üzemeltetés Mint arról korábban beszá­moltunk, a megyei önkor­mányzat összesen 115 millió Ft-ot fordít az aszódi uszoda felújítására. (Ebből 33 millió Ft a saját erő, 80 millió Ft pedig pályázaton nyert összeg. (Folytatás a 4. oldalon) Gőzerővel folyik az uszoda felújítása. Az építők már elvé­gezték a bontási munkákat, és felújították a kazánházat, hogy a hidegben is tudjanak dolgozni. Jelenleg a gépészeti, elektromos szereléseket végzik. A tervek szerint április vé­gén a város újra birtokba veheti a több évig használaton kí­vüli uszodát. Tiszti szálló, helyőrségi klub: csak bérbe Egyelőre csupán bérbe kaphatja a város a nőtlen tiszti szálló és a helyőrségi klub épületét, a többi ingat­lanról pedig nem is esett a Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatala által küldött ajánlatban. Előbbi épületért évi 650 ezer, a klub épületéért évi 900 ezer Ft-ot kell fizetnie a városnak. A képviselő-testület január 10-én soron kívüli ülésen döntött arról, hogy élni kí­ván a lehetőséggel. (Folytatása: Oldalon) Mégsem lesz jégpálya? Úgy tűnik, sem a talaj, sem a víz nem alkalmas arra, hogy korcsolyázásra alkalmas jeget sikerüljön varázsolni az Aszód FC edzőpályájára. A három he­te tartó próbálkozás során ki­derült, a pálya lejt az egyik irányba, a talaja nem telítődött vízzel, hanem továbbra is be­szívja azt, a 12 fokos, artézi kútból származó víz pedig lo­csoláskor azt a jeget is felol­vasztja, ami nagy nehezen ke­letkezett. Az ötlet kigondolói azóta rájöttek a megoldásra: a ,jéggyártás” előtt le kell fóli­ázni a pálya talaját. Erre való­színűleg már csak a következő télen kerül sor. A klub a bevé­teleit szerette volna növelni a korcsolyázni vágyók belépő­díjaiból. R. Z.

Next