Aszód - Aszódi Tükör, 2010 (22. évfolyam, 1-12. szám)

2010-01-01 / 1. szám

ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA 2010. JANUÁR Hétmillió Ft-ot nyert­­ a Szivárvány Óvoda Az óév utolsó, december 17-i, ezúttal is közel tízórás testületi ülésének fonto­sabb döntéseit az alábbiak­ban foglaljuk össze. Dr. Szigetvári József beadvá­nya és az ülésen felszólalók ja­vaslatai alapján a grémium megbízta a Városfejlesztési Bi­zottságot, hogy a pénzügyi le­hetőségek függvényében rang­sorolja a déli iparterületet ill. a Berkes utcát érintő fejlesztési javaslatokat (egy, a Berkes és a Kender utca sarkán létesülő játszótér ill. pihenőpark, a víz­ellátás javítása, csatorna-, üt­és­járdaépítés). Felmerült, hogy a játszótér-építésre felhasznál­ható lenne az ottani telek meg­szerzésére évekkel ezelőtt be­tervezett, s végül fel nem hasz­nált 800 ezer Ft, de a korábbi aszódi példákat követve első­sorban a pályázatok kihaszná­lása és a környéken lakók által felajánlott társadalmi munka vezethet eredményre. Kilenc igen, egy nem és két tartózkodás mellett elfogadták a Galgamenti Víziközmű Kft. javaslatát a 2010. évi víz- és csa­­k folytatás a 2. oldalon Szolgálat a városért Akcióval és bállal ünnepelt a húsz éves aszódi polgárőrség December 11-én 20 gép­kocsival a galgamenti és a váci körzet 56 polgárőre és nyolc rendőr összehangolt, egyúttal igen eredményes akciót tartott körzetünk­ben. Az akciót irányító Szenorácz­­ki Ferenc, a Pest megyei Polgár­őr Szövetség alelnöke, a fennál­lásának huszadik évfordulóját ünneplő Aszód Galga Polgárőr Egyesület elnöke elmondta: közreműködésükkel négy kö­rözött személyt állítottak elő a rendőrök, míg Hévízgyörkön és Bagón két fatolvaj csapatot tartóztattak le. Az egyik ban­da a járművet hátrahagyva el­menekült, őket később elfogták a rendőrök. Az akció résztvevő­inek rendelkezésére állt a sződ­­ligeti polgárőrök rendszámfel­ismerő rendszere, ennek segít­ségével egy lopott autó akadt fenn a rostán. Az újabb sikeres akciót ked­vezően fogadták a törvénytisz­telő lakosok, természetesen ők és a polgárőrök is több ilyen ak­ciót szeretnének - nemcsak nappal, éjszaka is. Az ígéretek szerint a polgárőrök idén kor­mányszinten várhatóan több támogatást kapnak, amiből el­sősorban az eddiginél is sűrűbb járőrözések jelentős benzin­­költségét állják majd. A járőrözés mellett olykor ünnepi alkalmak is adódnak: az Aszód Galga Polgárőr Egye­sület decemberben bállal ünne­­(folytatás a 8. oldalon) Közlekedj okosan... Tapasztalatok az új aszódi csomópont forgalmi rendjéről Több mint egy hónapja működik városunkban az Új lámpás kereszteződés. Sokan tartottak tőle, hogy a Kossuth Lrjos úton csúcs­időben feltorlódik és közle­kedési káoszt okoz a kocsi­sor, de egyelőre úgy tűnik, az aggályok alaptalannak bizonyultak. Az is igaz, hogy pénteken­­ a korábban kezdődő csúcsforga­lomnak, valamint az akkor még nyitva tartó postahivatal előtt a külső sávban várakozó autók­nak köszönhetően­­ nagyobb a torlódás- és így a balesetveszély, de a megkérdezettek többsége előnyösen értékelte a csomó­pont működését. A főút ezen szakaszán már nagyon hiány­zott egy gyalogátkelőhely, de a Közművelődés Otthonának parkolójából a körforgalom felé igyekvő gépjárművezetőknek is megfelelő a visszafordulás­hoz. (folytatás a 4. oldalon) Szombat délelőtt, mérsékelt forgalom. Óvatos optimizmus A Élelmiszercsomag a karácsonyfa alá Örömök és gondok a Vöröskeresztnél Gazdag és mozgalmas akciókkal zárta az óévet a Ma­gyar Vöröskereszt Aszód-Gödöllő Területi Szervezete. Karácsony előtt, a Korona Házban rendezett Mikulás­ünnepségen kívül három alkalommal tartottak élelmi­szerosztást rászoruló nagycsaládosok és nyugdíjasok részére. (folytatás a 8. oldalon)

Next