Aszód - Aszódi Tükör, 2012 (24. évfolyam, 1-11. szám)

2012-01-01 / 1. szám

ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA 2012. JANUÁR Kéthetente szállítják el az otthoni szelektív hulladékot ✓ Újból módosítás előtt a helyi rendeletek A Zöld Híd Régió Kft. (ZHR) Aszód kertvárosi övezetében november 1-jén megkezdte a szelektíven gyűjtött háztartási hulla­dék elszállítását. A mérsé­kelt eredmény miatt janu­ár 20-tól csak kéthetente, minden páratlan hét pén­teki napján viszik el a há­zak elé kihelyezett szelek­tív gyűjtőzsákokat. A járatritkítás oka, hogy be­gyűjtött hulladék mennyisége nem indokolja a heti járatsűrű­séget - áll Ficsór Elza, a ZHR közszolgáltatási igazgatójának levelében. (A cég munkatársai eddig mindössze 18 zsáknyi szelektív hulladékot szedtek össze Aszódon.) A szelektív gyűjtőszigetekről ezután is el­szállítják a hulladékot. A kft. vezetése január 23-án elnökségi ülést tart, ahol a fenti helyzet mellett egy másik prob­léma is terítékre kerül Sztán István polgármester, a ZHR el­nökségi tagja kérdésünkre el­mondta: a kormány döntése értelmében az erre az évre ak­tualizált hulladékszállítási ren­deletét minden önkormányzat­nak vissza kell vonnia; a szol­gáltatási díjat idén is a tavalyi szerint kell kiszabni (de már az új, 27 %-os ÁFÁ-val növelve). Aszódon legközelebb január 26- án lesz képviselő-testületi ülés. (folytatás a 3. oldalon) A természet varázsa Az egy évvel ezelőtt bemutatott nagysikerű fotóalbum, az Aszód - Erdők, mezők, fények, fények című kötet képanyagából nyílt kiállítás a Petőfi Sándor Gimnázium kollégiumában. A fotói mellett egy gyönyörű diaporámát is bemutató alkotót, Burányi Norbert természetfotóst a házigazda Csobán Attila igazgató faggatta élményeiről. Küzdelem az aszódi járásért Levél a miniszterelnöknek és a MOSZ-nek A szeptember 24-én Aszódon, a Szakorvosi Rendelő­­intézet megsegítésére rendezett jótékonysági rendezvé­nyen Tóth Gábor országgyűlési képviselő örömmel számolt be arról, hogy az 1966. január elsején a gödöllői járásba olvasztott aszódi járás a tervek szerint 2013-ban újjáalakul. Hamarosan kiderült, hogy e tervek még ko­rántsem véglegesek, de az a legvalószínűbb, hogy a Közép-Galgamente települései jövőre a Gödöllő szék­hellyel létrejövő, kétszázezer lakost számláló járás része­ként működnek tovább. Tóth Gábor és Versegen élő parlamenti képviselőtársa, Obreczán Ferenc egyaránt le­velet intézett Orbán Viktor mi­niszterelnökhöz. Soraikkal rá­mutattak, hogy a Galgamente történelmileg kialakult egysé­ge szétdarabolódna az új járás­határok bevezetésével Mindez komoly gazdasági társadalmi és politikai leértékelődést hoz­na a térségnek, néhány telepü­lés esetében még a járási szék­helyek (Gödöllő, Vác) megkö­zelítése is komoly anyagi és közlekedési nehézséget jelent­het az állampolgároknak.­­Az önálló aszódi járás meg­alakítása elsősorban nem a régi szép idők visszakozása miatt fontos, hanem azért, mert így a hivatali ügyintézés számos eleme városunkban maradna, s emiatt a polgároknak nem kellene rendszeresen Gödöllő­re utazniuk - hangsúlyozta Sztán István polgármester, majd hozzátette: a 2013 január 1-jétől ismét bevezetésre kerü­lő járásokról jelenleg társadat­­egyeztetés folyik. Ehhez mi kapcsolódva az aszódi önkor­mányzat nevében valamennyi, az ügyben a kormányhivatal­lal, a közigazgatási és igazság­ügyi tárcával és más szerveze­tekkel folytatott levelezést el­juttatott a gödöllői székhelyű Magyar Önkormányzatok Szö­vetségéhez, kérve a szakmai ér­dekképviseleti szervezet állás­foglalását és támogatását. Tóth Gábor országgyűlési képviselőt lapunk nyomdába adása előtt külföldön értük el. A honatya elmondta: választ egyelőre nem kapott a minisz­terelnök úrtól, sem a Közigaz­gatási és Igazságügyi Miniszté­riumtól, ahová kettejük levelét továbbították a Miniszterel­nökségtől. Kezdeményezésére, (folytatás a 3. oldalon) A 2013-tól tervezett járáshatárok Nagyk. Gyali miklóst

Next