Aszód - Aszódi Tükör, 2016 (28. évfolyam, 2-11. szám)

2016-02-01 / 2. szám

ASZÓDI ■ [UNK] ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Ingyenes kiadvány KKlflII. évfolyam, 2. szám | 2016. február A 8. Szülők-Nevelők Bálján hivatalosan is bejelentésre került: ÁLTALÁNOS ISKOLA INDÍTÁSÁT TERVEZI AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szülők-Nevelők Bálját az Aszódi Petőfi Evangélikus Gimnázium és Kollégium. A zenés-táncos összejöve­tel céljaként az iskola területén egy szabadidő park kialakítását nevez­ték meg. A minden eddiginél nagyobb bál műsora igazi kulturális cse­megének bizonyult, a legnagyobb tapsot mégis dr. Koncz Béla igazgató bejelentése kapta. Az intézmény vezetője ugyanis immáron hivatalosan is bejelentette, a gimnázium fenntartója, a Magyarországi Evangélikus Egyház minden fóruma hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény a 2016- 2017-es tanévtől kezdve általános iskolaként is működjön. Kinőtte régi helyszínét az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium hagyomá­nyos rendezvénye, a Szülők-Nevelők Bálja. Idén olyan sokan jelentkeztek vendégnek, hogy az aula, a díszterem és a felső karzat sem bizonyult elegendőnek az elhelyezésükre. Az iskola veze­tése ezt látván úgy döntött, hogy a rendezvény helyszíne ezúttal a tornacsarnok lesz. A bált többek között megtisztelte jelenlétével Vécsey László országgyűlési képviselő,­­ Sze­­bik Imre nyugalmazott evangélikus püspök, Benczúr László, Prima Primissima-díjas épí­tész, az Igazgatótanács elnöke és Sztán István, városunk polgármestere. A 300 fős vendégsereget ezúttal is az iskolá­hoz, illetve a városhoz kötődő fellépők szóra­koztatták. Elsőként a tanári kar alkalmi kóru­sa lépett fel, majd Puskás Máté, az iskola diákja varázsolta el zongorajátékával a közönséget. A fiatalember párhuzamosan jár a gimnázium hetedik osztályába és a Liszt Ferenc Zenemű­vészeti Egyetem zongora tanszakára. (Folytatás a 6. oldalon.) 2016. február Parkolás a Belvárosban VÁROSKÁRTYA 2015 decemberében és 2016 ja­nuárjában foglalkozott a képvise­lő-testület a címben megjelölt két témával, pontosabban egy harma­dikkal is, a Szabadság tér felújítá­sával. E három téma egymással is összefügg, ezért célszerű, ha együttesen beszélünk róluk. A Szabadság tér tervezett felújításával kap­csolatban - hangsúlyozom, ötlet szinten - felmerült, hogy a tér alsó részén lévő par­kolókat meg lehetne szüntetni és a felsza­baduló területet a tér meglévő területéhez csatolva kellene a felújított teret elképzelni. Természetesen a megszűnő parkolók további problémákat generálnak, például azt, hová fognak parkolni az ott álló autók. Végeztem egy vizsgálatot, amely azt igazolta, hogy olyan autók használják elsősorban, amelyek egész nap a Szabadság téren parkolnak. Ha itt megszűnik ez a lehetőség, akkor az eddig itt parkolók újabb helyeket keresnek ma­guknak, közel a buszmegállókhoz be fognak parkolni a Kossuth Lajos utcába, ahol emi­att még kevesebb szabad parkolót találunk majd. A kevesebb szabad parkoló pedig még tovább fokozza majd ez eddig sem egyszerű belvárosi parkolási gondokat. (Folytatás a 3. oldalon.) Internet oktatás nem csak fiataloknak EGYÜTT KATTINT DIÁK ÉS NAGYMAMA, NAGYPAPA Nagy sikert aratott, és februárban újra indult városunkban a „Kattint­­sunk együtt!” program, amelyet a Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlő­ségi Osztálya indított. (Folytatás a II. oldalon.)

Next