Aszód - Aszódi Tükör, 2017 (29. évfolyam, 2-12. szám)

2017-02-01 / 2. szám

ASZÓDI ■ [UNK] ■ [UNK] MIKOR ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Ingyenes kiadvány XXIX. évfolyam, 2. szám | 2017. február A résztvevők aggodalmukat fejezték ki az önkormányzatiság létéért MEGTARTOTTA ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE A törvényi előírásoknak megfelelően megtartotta éves közgyűlését a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet 27 éve aktívan dol­gozik annak érdekében, hogy - összefogva a többi szövetséggel - az önkormányzati értékek és érdekek megmaradjanak. Aszód Város Ön­­kormányzata - amely korábban a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének tagja volt - 2007-ben lépett be a szövetségbe. A napirendi pontoknak megfelelően elsőként Gémesi György elnök kért szót, aki három té­makörben - érdekérvényesítés, konferenciák, képzések valamint a nemzetközi kapcsolat­­rendszer - foglalta össze az előző időszakban végzett munkát. Elöljáróban arról beszélt, hogy az időközben életbe lépett jogszabályok nem erősítik az önkormányzatiságot, ráadásul a pénzügyi helyzet sem kedvez a településeknek. - Nem az a baj - emelte ki - hogy szigorodnak az ellenőrzések - hanem, hogy a döntési jogkö­reik szűkülnek, illetve a döntéshozók nem ve­szik figyelembe az önkormányzatok tapasztala­tait. Ezzel kapcsolatban a hulladékgazdálkodást említette, amit a kormány centralizált, miköz­ben a települések folyamatosan figyelmeztették, hogy nem jó megoldás az, hogy más gyűjti a hulladékot, más számláz, egy harmadik szer­vezet pedig kénye -kedve szerint osztja vissza a pénzt. A kormány által létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon­kezelő Zrt számlázási rendszere a mai napig nem működik megfelelően, a minap éppen Vecsés környékére küldtek ki többezer hibás számlát. Hasonlóan jártak a kormány által pre­ferált, az önkormányzatokra 2017. január 1-től ráerőltetett ASP rendszerrel, amely nem műkö­dik megfelelően. Az önkormányzatok jobb hí­ján­­ duplán dolgoznak: a régivel boldogulnak, az újjal meg­szenvednek. (Folytatás a 4. oldalon.) 2017. február A MEGYEI AUTÓPÁLYA MATRICÁK A LEGKAPÓSABBAK Több mint egymillió éves or­szágos és megyei autópálya matrica fogyott januárban, 15 százalékkal több, mint az előző év hasonló időszakában. Külö­nösen a megyei matricák nép­szerűek, az autósok ugyanis ak­kor is spórolnak, ha két-három megyére veszik azt, igazodva az utazási igényeikhez. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) adatai szerint a 2017-re érvényes éves e-matricákból több mint 1 millió 36 ezer fogyott január 31-én éjfélig, a tavalyi autópálya-matricák érvényességének lejár­táig. Ebből több mint 269 ezer volt országos és csaknem 767 ezer megyei. Aki a környé­künkről ingázik a fővárosban, 5 ezer Ft-os matrica megvásárlásával egész évben hasz­nálhatja az autópályát, szemben az éves or­szágos 43 ezer Ft-os matricával. Igaz, utóbbi az ország összes autópályájára érvényes. Az adatok azt támasztják alá, hogy az autósok jobban odafigyelve vásárolják meg az úthasználati jogosultságot, előre terveznek. Nem meglepő, ha valaki egy­szer is véletlenül felhajt egy fizetős útsza­kaszra, rögtön csaknem 15 ezer forintos bírságot kap, jobb tehát megelőzni a bajt - legalább egy 5000 forintos, egész évre szóló megyei matrica vásárlásával. Tavaly az útdíjfizetési szolgáltató csaknem 731 ezer esetben szabott ki pótdíjat, ebből kö­zel 526 ezer esetben belföldi, 205 ezer esetben pedig külföldi üzembentartók használták jo­gosulatlanul a díjköteles útszakaszokat. Forrás: autonavigator.hu

Next