Aszód - Aszódi Tükör, 2019 (31. évfolyam, 1-12. szám)

2019-01-01 / 1. szám

ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Ingyenes kiadvány XXXI. évfolyam, 1. szám | 2019. január Vasútfejlesztés KÉSNEK A FONTOS INFORMÁCIÓK Mint arról már korábban beszámoltunk, február elejétől a Budapest-Hatvan vasút­vonal felújításának következő ütemében a Pécel és Aszód közötti vonalszakaszt 10 hónapra teljesen lezárják. A vonatok autóbusszal való pótlása mind a közlekedők­nek, mind az Aszódon és a környékünkön lakóknak plusz terhet jelent majd. Ezzel kapcsolatban szerettünk volna minél több információval szolgálni Önöknek, ám úgy tűnik, ez manapság egyre nehézkesebb. Kérdéseinket elsőként a Vasúttechnika Kft-nek küldtük el, ám ők másfél hét elteltével jelez­ték, nem ők az illetékesek, így tovább pas­­­szoltak a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Kommunikációs Osztályához, illetve a MÁV Zrt-hez. Eltelt újabb hét, ám a feltett kérdése­inkre lapzártánkig nem érkezett válasz. Pedig szerettük volna többek között meg­tudni, hogy pontosan mikor áll meg a vasúti közlekedés a jelzett szakaszon, és mikor lehet­séges az újraindítása, valamennyi Aszódon menetrend szerint megálló vonat kiváltásra kerül-e autóbuszokkal, hány autóbusz fog ki­váltani egy vonatot, vagyis mekkora buszfor­galomra lehet számítani, segítik-e a rendőrök a megnövekedett forgalom áramlását például a körforgalomnál, a vonatpótló autóbuszok megállnak-e a vasútállomáson kívül másutt is a városban, a számítások szerint mennyivel növekedik meg majd a menetidő, közleke­­dik-e vonat az Aszód-Balassagyarmat vona­lon, hogyan lehet jegyet vásárolni a vonatpót­ló autóbuszokra, lesz-e konténer állomás az átépítés idején, mikorra várható a P+R parkoló elkészülte, rendbetételre kerülnek-e a felújí­tást követően a vasútállomásra vezető út, a pályaudvari placc és a 3-as számú főút városi szakasza stb. Kérdés tehát akad bőven, az in­formáció hiányzik. (Folytatás a 4. oldalon.) Szervezeti átalakulás történt az önkormányzatnál A HATÉKONYSÁG NÖVEKEDÉSÉT REMÉLIK A VÁLTOZTATÁSOKTÓL Az utóbbi hetekben nemcsak jegyzőváltás történt a Polgármesteri Hivatalban, ha­nem komoly szerkezeti változásra is sor került az önkormányzat hatékonyabb mű­ködése érdekében. Erről tájékoztatta lapunkat Sztán István polgámester. A korábbi aljegyző, dr Ballagó Katalin helyét - aki jegyzőként dolgozik a továbbiakban - az idevo­natkozó jogszabályok értelmében a város első embere megpályáztatta. A hét jelentkező közül dr. Negyela Katalin került kiválasztásra. Ő előzőleg az Aszódi Járási Hivatal Hatósági Osztályát vezette. A Polgármesteri Hivatalon belül létrehozták a Ha­tósági és Titkársági Osztályt, amit az aljegyző irá­nyít majd. A továbbiakban ehhez az osztályhoz tar­toznak az építéshatósági ügyintézők is. A Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály esetében csupán annyi változás történt, hogy egy fővel növekedett az adó­hatósági ügyintézői státusz, amely már betöltésre került, az osztály létszáma pedig két újabb dolgo­zó érkezésével teljessé vált. A Városüzemeltetési és Műszaki Osztály kettévált. A Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztályt Szászi Tamás osztályvezető vezeti. Neki és munkatársainak a település és az intézmények üzemeltetése, valamint az általános napi köztisztasági munkák elvégzése a feladata. (Folytatás a 4. oldalon.) 2019. január

Next