Aszód - Aszódi Tükör, 2020 (32. évfolyam, 1-10. szám)

2020-01-01 / 1. szám

ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Ingyenes kiadvány XXXII. évfolyam, 1. szám | 2020. január ELKEZDŐDHET A KASTÉLY ÁLLAGMEGÓVÁSA A 2019. december 16-án tartott közmeghallgatással nagyjából egyidőben jelent meg több sajtóorgánumban a hír, hogy rövidesen felújításra kerül az aszódi Pod­­maniczky-kastély tetőszerkezete, illetve restaurálják a Sándor-szárny freskóját. Természetesen akkor ez az információ a fórumon is elhangzott, amit a jelenlévők örömmel konstatáltak. Az állagmegóvásról korábban is írtunk már. 2018-ban a kormány 250 millió Ft-ot különített el erre a célra. Sajnos a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az akkor győztes kivite­lező visszaadta a megbízást, így a munkák nem kezdődhettek meg. A nemrégiben megjelent hírek arról tudó­sítanak, hogy az ismételt eljárás során az EB HUNGARY INVEST Kft-t választották kivite­lezőnek. A közel 290 millió Ft-ból megújul a tetőszerkezet, ami azt jelenti, hogy mind a Já­nos-, mind a Sándor-szárny és Középső-szárny részén teljesen átvizsgálják a nyeregtetős épületszárny fedését, és elvégzik a sérült fe­lületek foltszerű javítását. Az épületegyüttes egészére új villámvédelmi tervet készítenek, illetve kiépítik az új villámvédelmet a Sán­dor-szárny sarokpavilonjánál. Elvégzik a Sán­­dor-szárnyban található díszterem freskójá­nak restaurálását is. A munkákkal várhatóan 2020 szeptemberében készülnek el. A kasté­lyon legutóbb az 1950-es, 60-as években vé­geztek felújítást. Ekkor a beszakadt díszterem mennyezetét állították helyre, és az épület palatetőt kapott. Forrás: www.magyarepitok.hu Kipróbáltuk a felújított vasútvonalat EGY UTAZÁS TAPASZTALATAI December 8-án újraindult a vonatközlekedés a Budapest-Hatvan vasútvonal Pécel és Aszód közti szakaszán, így most már vonattal újra átszállás nélkül lehet eljutni a fővárosba. Mint ismeretes, a vasútvonal Rákos és Hatvan közötti szakaszának európai uniós és hazai forrásból megvalósuló felújítása ebben az esztendőben foly­tatódik, a munkáknak december végéig el kell készülniük. Az előző esztendő végén egy 17 éves fiatalem­berrel, Czok Dániellel vonatra szálltunk, hogy benyomásokat szerezzünk arról, milyen ma utasnak lenni a MÁV vonalán. Daniról tudni kell, hogy a vonatközlekedés megszállottja, egyben mindentudója. Neki köszönhetően az utunk so­rán a MÁV applikáció segítségével a hazánkban közlekedő összes vonat adatait figyelemmel tudtuk kísérni, így a mi vonatunk sebességét, menetidejét stb. is. Nekünk szerencsénk volt, mivel az utazás napjának reggelén fagyott, így nem kellett sárban megközelítenünk a pénztárat és az aluljárót. A régi járdát az építkezés miatt mint­egy 60 méteres szakaszon feltörték, és ezt még ideiglenesen sem pótolták. (Folytatás a 14-15. oldalon.) 2020. január

Next