Aszód - Aszódi Tükör, 2023 (35. évfolyam, 2-6. szám)

2023-02-01 / 2. szám

TÜKÖR. ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Ingyenes kiadvány XXXV. évfolyam, 2. szám | 2023. február Színház mindenkinek! A 2020-ban indult Déryné Program jelmon­data hűen tükrözi célkitűzését, amelynek lé­nyege, hogy olyan településekre is eljussanak a színvonalas produkciók, ahol nincsen állandó színház, egyben lehetőséget teremt az előadók, alkotótársulások számára is, hogy minél széle­sebb körben mutatkozhassanak be. A program támogatásával január 19-én ismét ellátogatott városunkba az elmúlt években már Aszódon is ismertté vált nyárádszeredai Bekecs Nép­táncszínház, akik Erdély legfiatalabb hivatásos néptáncegyütteseként a magyar kultúra meg­ismertetését és terjesztését tűzték lobogójukra. A társulat évente nagyjából kilencven előadást tart Erdélyben és Magyarországon, olyan ma­gyarlakta városokban és falvakban is, ahova más kulturális intézmények nem vállalnak kiszállást. Az együttes feladatának érzi a magyarság szol­gálatát, a népművészet széleskörű hirdetését és a hagyomány őrzését. A nyárádmenti utánpótlás­­képzésen túl rendszeresen szórványprogramokat indítanak, nagy nemzeti turnékat szerveznek szerte a Kárpát-medencében, ahol évi kilencven­­száz alkalommal lépnek színpadra. Ezúttal Örkény István örök érvényű klassziku­sát, a Tóték című művet mesélték el a tánc és a zene nyelvén. Ez az újszerű előadásmód, a ka­rakterek és a szituációk erőteljes megjelenítése hangsúlyossá tette az ismert történetet, még in­kább láthatóvá téve a benne rejlő tragédiát. Bár a szereplők nem folytattak párbeszédet egymással, erőteljes mimikájukkal, mozdulataikkal, a népi énekekkel, valamint a díszletre vetített levelekkel végigkövethettük a cselekményt. A felcsendülő ismerős dalokkal Erdély és a magyarság sorsa is megelevenedett, ami még mélyebb értelmet adott a történetnek. A nyárádszeredai székhelyű, de gyakran útra kelő néptáncszínház stábja most is profi színpadtechnikával érkezett, amelynek kö­szönhetően az evangélikus gimnázium aulája egy estére színházzá változott. A nézőtér is megtelt, sokan voltak kíváncsiak a produkcióra és nem csalódott, aki eljött, a darab nagy sikert aratott. A jövőben is érdemes lesz figyelni az AIKI facebook oldalát és az újságban megjelenő plakátokat, mert még számos nagyszerű program vár ránk az el­következő időszakban is. Zádori Mónika NYERTES PÁLYÁZATOK TÖBB TERÜLETEN A 2023-as év biztatóan indult a pályázatok tekintetében, az AIKI többféle program megrendezéséhez nyert támogatást. Cikkünk az 5. oldalon olvasható A MÚZEUM LEGÚJABB KINCSEI Több aszódi, vagy aszódi kötődésű polgár ajándékozásának köszönhe­tően különleges múltbéli tárgyak­kal gazdagodott a múzeum. Cikkünk a 7. oldalon olvasható A SEGÍTSÉG MINDIG FONTOS A Sikeres Anya pályázat egyik dí­jazottjával, Törökné Sebők Ritával beszélgettünk jó célokról és a kö­zösség megtartó erejéről. Cikkünk a 10. oldalon olvasható

Next