Visegrád - Visegrádi Hírek, 1993 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1993-01-01 / 1. szám

VISEGRÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek IX. évfolyam 1. szám 1993. január Jeles napok januárban Január 1. az új év első napjává a nagy római hadvezér és politikus Iulius Caesar Kr.e. 46-ban megalkotott naptárre­formja után vált. A rómaiak e napon a vidám szórakozás mellett jókívánságokkal köszöntötték egymást, amelyről Ovidius - a Kr.e. I. és Kr.u. I. században élt költő - így írt, a római naptárról alkotott művében: „Áldd meg a nép főit, kiknek keze által a termő földön béke virul, s béke a tengereken! És az atyákkal együtt, 6. áldd meg a római népet, s tárd fel szentélyed tündöklő kapuját! Üdvnek a hajnala két Áhítat csendje köszöntse! Szent ez a nap: szavatok szent legyen alkatokon! Pör ne zavarja fülünk! Pusztuljon a dőre civódás! Hagyd ma, irigység népség, köznapi dolgaidat!” A középkorban január 1. Jézus körülmetélésének napja, majd XIII. Gergely pápa naptárreformját követően - az ad­digi XII. 25-e helyett - újra az év kezdőnapja. A jókívánságok mellett, már a XIII. századtól ismerünk okleveles adatokat az újévi ajándékozás szokására. Törté­neti források és néprajzi gyűjtések szerint az elmúlt évszá­zadokban szokás volt újév reggelén, hogy a földesurat job­bágyai, bérlői - mesteremberek, pásztorok, béresek stb. - szerszámaikkal felvonulva, zajongva, kolompolva köszön­tötték, ajándékot, pénzt, kolbászt, tojást, pálinkát várva. Az erdélyi szászok újév napján papjuknak két tál szép al­mát, körtét vittek ajándékba az alábbi köszöntővel: „der lie­be Gott im Himmel wolle dem Herr Vatter (Pfarrer) sei­nen Aus und Eingang, seinen Kornbaum und Weinstock auch in den neunen Jahr segnen.” Az év első hónapjának másik jeles napja, január 6., Víz­­kereszt, Jézus megkeresztelésének és a Háromkirályoknak az ünnepe. A napkeleti bölcsek tisztelete a középkor végén, elsősorban a németek által lakott területeken, főleg a bá­nyászok körében, a Felvidéken és Erdélyben terjedt el, mint ezt számos templomi ábrázolás is bizonyítja. Vízkeresztkor vizet és tömjént szenteltek, s a szentelt víz egy boroszlói (ma Wroclaw, Lengyelország) 1499-es szer­tartáskönyv szerint dögvész, méreg, mérges rovar ellen is jó. A szentelt vízzel történő házszentelésről Mátyás király idejéből van ismeretünk. A vízkereszti népszokások szép példáját a budaörsi németeknél találjuk, ahol I­­6-án kenye­ret, sót, hagymát, krétát, s többször almát is visznek a templomba szentelés céljából. Utána otthon minden csa­ládtag kap egy falat sózott kenyeret, egy harapás almát, a megmaradt sót a sótartóba teszik, ill. kenyéren a jószágnak adják, míg a hagymát aznap főzéshez használják. A szentelt krétával az apa a Háromkirályok nevét írta fel a kapura e szavak kíséretében: „Herr, segne unseren Ein- und Aus­gang.” A hazahozott szentelt vízből a Háromkirályok tiszteletére 3 kortyot isznak, torokfájás ellen, majd a kútba öntik, hogy ne apadjon el a vize. Rövid összeállításunkat a csíki székelyeknél házszentelés­kor a család által előadott ének szövegével zárjuk: „Oh lelkünket ébresztő új csillag, ki ez nap támadói, Kinek fénye ez világot mind széjjel, el, bejáró. Ez világnak sötétségit eloszlató. Világ végén három szent királyok szíveket gerjeszték, Három-néma ajándékkal ők deredének, E világnak áldott Urát megkeresnétek... Ezt ti néktek csak például mondjuk, hogy megtanuljátok, Szent Királyoknak járásából ezt ti így higyjétek, Hívén Krisztust bizony embert, és bizony Istent. ” Amen Gróf Péter

Next