Visegrád - Visegrádi Hírek, 1996 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1996-01-01 / 1. szám

Visegrádi Hírek XII. évfolyam 1. szám VISEGRÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 1996. január I­. ÉV KEZDŐDÖn A Visegrádi Hírek megújult formá­ban immár a negyedik évfolyamát kezdi. Azt gondolom a falu megsze­rette ezt az új formátumú újságot, de itt az év eleji kezdés, mely bizonyos változásokat is hozhat a falu életébe. Először is változások álltak be a szer­kesztőség felállásában. Ferenczi Tibor­­ helyett a szerkesztőség munkáját ezentúl Schmidt Péterné erősíti. Ezzel várhatóan a nemzetiségi oldalak még színvonalasabbak lesznek, és sikerül majd még jobban közreadni a visegrá­di nemzetiségi hagyományokat. Ha te­hetjük, a német nyelv mellett közöljük a magyar nyelvű fordításokat is, hogy azoknak az ismereteit is bővíthessük, akik nem értik a német nyelvet. A jegyző úr távozásával természetesen nem kerül háttérbe a községházáról származó adatok közzététele. Tovább­ra is várjuk a hivatal információit. Ezeket és minden más információt összeszedettebb formában kívánjuk megjelentetni. Az ismétléseket, és a felesleges sallangokat nélkülözve. Na­gyon szeretnénk, ha idén több olvasói hozzászólás érkezne hozzánk, termé­szetesen megjelenésre méltó formá­ban és így közkinccsé tehetnénk őket. Különböző pályázatokkal szeretnénk majd megmozgatni a falu lakosságát, reménykedve abban, hogy ez is előse­gíti lakóhelyünk jobb megismerését. A 10 éve történt rovatot az évfordulós év elmúltával sem kívánjuk megszüntet­ni, de csak akkor jelentkezünk a lap hasábjain ezzel a sorozattal, ha való­ban érdekes eseményre emlékezhe­tünk vissza. Továbbra is közlünk ver­seket, illetve falutörténeti írásokat, re­mélve, hogy örömet szerzünk ezzel. Az alábbiakban közlünk egy tréfás versbeszedett számvetést az előző év­ről kívánva sikeres új évet mindenki­nek! A szerkesztőség nevében: Mikesy Tamás Kész a leltár... Most egy évet ismét bezárunk, ideje, hogy kis leltárt csináljunk, miről írt a Hírek, miről adott számot, miről ismertük meg tavaly Visegrádot? Aki nem ismerte falunk történetét, megtudhatta sorozatban az ősök legelejét. Aki pedig nem nézett vissza sok évre, előszedhette, mi történt tíz éve. önkormányzat munkáját tükrözte hűen a képviselők nyilatkozata búban-derűlten: Bővült a lap a német kisebbséggel, névgyűjtéssel, verssel, dallal, széppel. Falu hibáit pellengérre - ha volt - állítottuk, ez a díj volt a Spenót­ Flóra-díj lett ennek ellentéte, ne csak rosszról írjunk, gondoljunk a szépre! Hónapokat köszöntötték sorban a szép versek, tavasz, nyár, ősz, tél, hogy hónapok teltek A nyár folyamán szoborlelet került elő, fejek, mikben egykor folyt római vele. Farsangi báltól a szüreti bálig a sok rendezvényt sorolhatnánk százig. A könyvtár megkapta az új könyvek sorát, nyáron vitézek vívták a Palotát. Sportból sosem elég - tartja a mondás, ennek szép eseménye lett a Kihívás. Zengett a Hajrá, Visegrádi száz torokból, és megemlékeztünk a nyári táborokról. Az iskola havonta jelentkezett, s közben begyűjtött számos sikert. Az óvoda apróságai magukról jelt adván köszöntőt mondtak öregek Napján. A sport sem hiányzott hátulján a lapnak, hitüt adva: fiataljaink sok sikert arattak. A lapot színesítette a karikatúra, így a mondandónak nagyobb lett a súlya. Ünnepek soráról meg nem feledkeztünk, ha lehetett, ezért úgy szerkesztettünk, hogy méltó helye legyen a kultúrának, feltámadt Krisztusnak, szép karácsonyfának. Tudom, korántsem teljes ez a lista, de ezen munkálkodott, s fog is jövőre a lap hat deli szerkesztője: Panni, Ani, Péter, Dani, Tamás, Pista.

Next