Visegrád - Visegrádi Hírek, 2000 (16. évfolyam, 1-12. szám)

2000-01-01 / 1. szám

Visegrádi Hírek VISEGRÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 200­1. január XVI. évfolyam I. szám Nyitogató FARKAS MÁRTONNAL, 1999. november 15-től új jegyzője van településünknek, akit bizonyára sokan még nem ismernek. Szerkesztőségünk úgy gondolta, hogy ideje őt bemutatni olvasóinknak. F­arkas Már­­■i tonnák hív­nak. 1999. no­vember 15. óta dolgozom jegy­zőként Visegrá­­don­ születtem. Pécsett Nős vagyok. Felesé­gem, Farkasné Polgár Izabella földrajz-környe­zetvédelem szakos középiskolai ta­nár. jelenleg a Dunakanyar Erdei Iskolában környezeti nevelőként dolgozik. A­z Államigazgatási Főiskola rő igazgatásszervezői szakán szereztem diplomát. 1996 óta jegy­zőként helyezkedtem el. Baranya megye egyik kis falujában kezdtem a szakmát. Visegrádi kinevezésem előtt több mint egy évig körjegyző­ként dolgoztam Villány mellett: előbb négy, majd három település tartozott hozzám. E­ddigi pályafutásom egyik legfe­­­­lelősségteljesebb feladata az 1998-ban a májusi országgyűlési és az októberi önkormányzati választá­sok törvényes lebonyolítása volt. A közigazgatás gyakorlati oldala megismerésével párhuzamosan 1996- ban részt vettem a Magyar Köztársa­ság kormánya által meghirdetett deregulációs pályázaton, a Jegyzők Etikai Kódexe című munkámmal. A Deregulációs Tanács értékelte pályá­zatomat, s ennek eredményeként a közigazgatási korszerűsítési kor­mánybiztos elismerő oklevélben részesített, melyet a Parlamentben vehettem át. Ezt követően a Magyar Közigazgatási Kar pályázatán nyer­tem országos második díjat, a Jegy­zők múltja, jelene, jövője című ta­nulmányommal. "I fkikik májusában tettem I / / / közigazgatási szak­vizsgát Pécsett, közigazgatási veze­tési ismeretek és helyi önkormány­zati rendszer című tantárgyakból. 1992-ben tanulmányokat folytattam a pécsi Jogi Egyetemen, melyet akkor meg kellett szakítanom. 2000-ben szeretném befejezni jogi tanulmánya­imat Budapesten az ELTE Jogtudo­mányi Karán. Tagja vagyok a Magyar Köztisztvi­selők és Közalkalmazottak Szakszer­vezetének és a Jegyzők Országos Szövetségének. 1999 nyarán egy esztergomi jogász barátom meghívására egy hétvégét töltöttem a Duna mellett. Ekkor jártam először Visegrádon is, s na­gyon tetszett a település szépsége és rendezettsége. Ekkor még nem sejthettem, hogy Visegrád jövendő­beli otthonom és munkahelyem lesz. V­isegrádi jegyzőként az első két hónapban az intézmények megismerése után az a megtisztelte­tés ért, hogy részt vehettem a városi pályázat szerkesztésében és az ezzel kapcsolatos előkészületek koordiná­lásában. Terveim: hosszú távon letelepedni Visegrádon, a polgármesteri hivatal munkáját szeretném hatékonyan megszervezni az önkormányzat és a lakosság érdekében. S­zeretnék segítséget nyújtani a­­ hozzám forduló, ügyeiket intéző visegrádi polgároknak. Meg lehetne szervezni pl. azt is, hogy Visegrádon legyen bankautomata, hiszen a településen dolgozók a fize­tésükhöz rendkívül nehezen jutnak hozzá. A nyitogató rovatot szerkeszti: Mikesy Tamás

Next