Visegrád - Visegrádi Hírek, 2007 (23. évfolyam, 1-12. szám)

2007-01-01 / 1. szám

2 VISEGRÁDI HÍREK Tájékoztató a szociális és népjóléti bizottság 2006. évi munkájáról 2006. augusztusig a bizottságot Vajk Mónika vezette, ezt követően Mezei An­na lett az elnök, a választásokat követően a bizottság három tagra csökkent, a két képviselő - Abonyi Géza és Mezei Anna - mellett Scheili Éva, az iskola gyer­mekvédelmi felelőse lett az új tag. Általában havonta üléseztünk, legfőbb felada­tunk a segélyekkel, közgyógyellátással kapcsolatos kérelmek elbírálása volt. A költségvetésben biztosított keretből gazdálkodhattunk, melyet a törvények és a helyi rendelet figyelembe vételével a legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint használtunk fel. Átmeneti segélyt 134 alkalommal (ez kb. 110 főt jelent) folyósítottunk 2.027. 000 Ft összegben, átlagban 18.300 Ft-ot személyenként. A kérelem indokától és a kérelmező szociális helyzetétől függően segítette az önkormányzat 8.000-30. 000,- Ft erejéig egy-egy alkalommal az érintetteket. Elutasításban nem részesült senki, s volt, aki élt az évi max. háromszori kérelem lehetőségével. Ápolási díjra 6 fő volt jogosult. A költségvetési keretből segítettük a családokat épp a családot érintő legérzé­kenyebb területeken, a gyermeknevelés és egy családtag elvesztésekor felmerülő gondjaikban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben egy család része­sült, beiskolázási segélyt 9 család igényelt 18 gyermeket érintően (ez 7.500,­­Ft/gyermek). A temetési segélyben részesült 7 visegrádi család igazából csak a jelképes támogatással érezhette együttérzésünket. A szociális és népjóléti bizottság 2006-ban is foglalkozott a profiljához tartozó problémákkal: - Megoldást kerestünk és találtunk azoknak a gyermekeknek az iskolázási gondjaira, akik speciális ellátási helyzetük miatt Esztergomban tanulnak, a napi utaztatást kellett számukra biztonságos módon megoldani.­­ A Bursa Hungarica ösztöndíj megítélésében 15 fő részére biztosítottuk az önkormányzati részt 4.800,- Ft/fő/hó összegben.­­ Különös figyelemmel szerveztük az idősek karácsonya ünnepséget. A ren­dezvény előkészítése során maximálisan figyelembe vettük azokat a javasla­tokat, melyek az előző évek tapasztalatai alapján jobbító szándékkal érkez­tek hozzánk. Ennek alapján az új helyszín a Magyar László Tornacsarnok lett, ahol kényelmesen elfértek a meghívottak, a szereplők, az őket kísérő felkészítők, szülők, az idősekkel napi kapcsolatban lévő személyek és min­denki, akinek az érdeklődését felkeltette a rendezvény, így az ünnepség a város karácsonyi ünnepévé válhatott. A 2006. évi program házigazdája az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola volt, ők kérték fel a közreműködőket, gondoskodtak a dekorációról. A bizottság felkérése alap­ján az önkormányzat ajándékcsomagját ez alkalommal is Polgár Zsolt állítot­ta össze a 70 éven felüliek, és az önkormányzat intézményei nyugdíjasai számára (288 fő részére). Az idősek tiszteletét, megbecsülését jelezte, hogy városunk polgármestere, aljegyzője, a képviselő-testület több tagja jelen volt. Célunk volt, hogy az év legmeghittebb ünnepe alkalmából városunk idős polgárai személyes törődést is érezzenek, kapjanak, még ha csak ilyen szerény keretek között is. Ezért azoknak, akik nem tudtak eljönni, a népjóléti bizottság tagjai személyesen szállították ki a karácsonyi ajándékcsomagot, kívánva jó egészséget és boldog új évet. Minden közreműködőnek, segí­tőnek ezúton is megköszönöm, hogy közösen sikerült egy meghitt, szép ünnepet rendeznünk 2006. december 16-án. Végül: Visegrád Város Önkormányzata nevében megköszönöm az előző ciklusban a szociális és népjóléti bizottságban közreműködők önzetlen, lé­­lekből és szívből fakadó négy éves munkáját, elsősorban Vajk Mónika elnökasszonynak, valamint Bürgermeister Istvánné és Dr. Lelkes Lászlóné bizottsági tagoknak. Mezei Anna, a szociális és népjóléti bizottság elnöke 2007. január Rendőrségi fogadóóra Duschák Tamás r.törzszászlós, Visegrád körzet megbízottja 2007. január hónapban az alábbi időpontban tart fogadóórát: 2007. január 18-án 15-17 óráig A fogadóórát a Visegrádi Rendőrőrs épületében tartják meg (Visegrád, Fő u. 57.) Duschák Tamás r.tzls. Visegrád KMB 06 (30) 567-2821 visegradkmb@vipmail.hu Változás az inzulin-injekciók forgalmazásában Európai szabványra áttérve janu­ártól új kiszerelésben hozzák for­galomba a cukorbetegek számára életmentő ampullás és a patronos inzulint. Az eddigi 40 nemzetközi egységes HUMULIN R, N és M3- as ampullák helyett 100 nemzetkö­zi egységes kiszerelésű inzulin kerül forgalomba. A 40 egységes gyógyszer az év végéig még kap­ható lesz, de szeptember óta az ampullákon külön felirat hívja fel a figyelmet arra, hogy a terméket kivonják a forgalomból. Dr. Bódis Lászlóné, Pest megye tiszti főgyógyszerésze a nevezett inzulint forgalmazó Lilly Hungária Kft. tájékoztatása alapján közölte, hogy az új, 100 nemzetközi egysé­ges HUMULIN gyógyszer kizáró­lag csak 100 egységes fecskendő­vel adagolható, a korábbi fecsken­dővel történő beadás az esetleges túladagolás miatt életveszélyt okozhat. A tiszti főgyógyszerész hangsúlyozta, hogy az egységesí­tés a betegek biztonságát szolgálja. A 100 nemzetközi egységes HUMULIN ampullákat Európa valamennyi országában használják. Az orvosok már ebben a hónapban is fölírhatják receptre az új kisze­relésű HUMULIN-t, de a gyógy­szertárak csak január 1-jétől adhat­ják ki a betegeknek. (ÁNTSZ)

Next