Visegrád - Visegrádi Hírek, 2008 (24. évfolyam, 1-12. szám)

2008-01-01 / 1. szám

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 1. szám 2008. január 2008 - a reneszánsz éve 1458-2008 Ha a 21. század emberének felteszik a kérdést: mondjon három kiemelkedő magyar uralkodót, Hunyadi Mátyás neve biztosan elsőként jut az eszébe. Ugyancsak ő az a király, akit az ismert­ség mellett az egyes korok, politikai kurzusok legjobban kisajátítottak, megpróbálták céljaik érdekében felhasználni. Mátyás állandó jelzői között ott találjuk, az igazságos, bátor, honvédő, a nemzeti király, központosító, bölcs, művelt kifejezéseket éppúgy, mint a zsarnokot. Úgy gondolom, mindegyikben van igazság. Anélkül, hogy nagy királyunk életműve és a korszak részletesebb elemzésébe belevágnánk, tudnunk kell, Mátyás kényszerpályán mozgott, de az adott körülmények között az ország lehetősége­iből a maximumot tudta kihozni. A kor kiváló szakembere, E. Kovács Péter történész egy ta­nulmányában így jellemezte Hunyadi Mátyást: „Igazi fejedelem volt, machiavelli-i értelem­ben, európai látókörrel, de közép-európai lehe­tőségekkel. Biztos vagyok benne, hogy ezt ő is jól látta, és ezért próbált mindent megtenni, hogy kitörjön ebből az ördögi körből. Művelt volt, elszánt, okos és ravasz, gazdag és hatal­mas, minden adottsága megvolt ahhoz, hogy elérje célját. Azt a mozgásteret, amit a 15. szá­zad végi politikai konstelláció megadott neki, maximálisan ki tudta használni. A magyar törté­nelmet ismerve azt kell mondanom: ez nem mindennapi teljesítménynek számít.” Őszintén reméljük, hogy Mátyás és a magyar­­országi reneszánsz jobb megismeréséhez ko­moly segítséget jelent a Mátyás trónra lépésének 550. évfordulójára meghirdetett 2008-as rene­szánsz év és annak rendezvényei. Visegrádnak történelmi helyzetéből adódóan fontos szerepet kell játszania a jubileumi ren­dezvénysorozatban, ezért a Mátyás Király Mú­zeum által összeállított szakmai tervezet mellett Visegrád város millenniumi emlékbizottsága is elkészítette a reneszánsz év visegrádi eseménye­inek programját. Ennek összeállításában arra törekedtünk, hogy a reneszánsz fogalmát ne csak egy adott történelmi korszakhoz kössük, hanem azt is kifejezzük, hogy a reneszánsz alatt időben és térben tágan értelmezett szellemi, kulturális, művészeti újjászületést értünk. A Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz benyújtott pályázati anyagban is szerepel az alábbi, jelen­leg csak főbb vonalaiban ismertetett tervezet: (Folytatás a 2. oldalon) Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó

Next