Visegrád - Visegrádi Hírek, 2009 (25. évfolyam, 1-12. szám)

2009-01-01 / 1. szám

VISEGRÁDI hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2009. január 25 éves a Visegrádi Hírek­ Visegrád millenniumi éve elé... A nagyvilág történései nincsenek igazán tekintettel egy kis közösség ünnepeire. 2009 januárja nemcsak igazi téli időjárással, hóval, hideggel köszöntött ránk, hanem a jövő, az új év kilátásaival kapcsolatos aggodalmakkal is. A bennünket körülvevő világ nem lett barátságosabb: háború, gazdasági válság, a gázellátás bizonytalanságai. Úgy tűnik, nehéz év vár az önkormányzatokra, kicsire­­nagyra egyaránt. Mit tegyünk? Húzzuk össze magunkat, takarékoskodjunk - mondják bölcsen, s tán igazuk is van. Vagy régi terveink-vágyaink megvalósítása érdekében, a város polgárainak támogatásával folytassuk közös mun­kánkat. Emlékezzünk vissza 2000-re, a magyar állam millenni­umának ünnepi évére, amikor gyakran hallhattuk: most magunk mögött hagyjuk a 20. századot, amikor az ország polgárainak a történelem számos sorscsapását, Trianont, két vesztes háborút, kommunista diktatúrát kellett elvisel­niük, túlélniük, s átlépünk a 21. századba, ahol a tragikus múlthoz képest országunk polgárai egy örömteli jövőt építhetnek maguknak és utódaiknak. Nyolc év telt el a 21. századból, a remény megmaradt. „Átlépni a remény kü­szöbét” - ezt a mondatot tette meg egyik könyvének cí­méül II. János Pál pápa. „Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli" - tartja a mondás. Ki tudná megmagyarázni, hogy háborúk, me­nekülések, a puszta létért vívott küzdelmek idején sebté­ben összekapkodott kicsi csomagokból miért kerülnek elő a legfurcsább, leginkább oda nem illő tárgyak: gyűrött, megsárgult fényképek, cigarettatárca, amelynek semmi értéke sincs, csak annyi, hogy a nagyapáé volt. Kenyér nélkül, fedél nélkül, meleg nélkül azért még ember az ember. Múltja nélkül, emlékei nélkül, meséi, hagyomá­nyai nélkül már nem az. Akinek semmi igazodási pontja sincs, csak a­ma, akit nem köt családi, nemzeti hagyo­mány, hit, barátság, hűség, azzal mindent meg lehet csi­nálni. Úgy gondolom, nemcsak a sokat kárhoztatott fogyasztói társadalom az oka, hogy nagy ünnepek alkalmából, főleg karácsonykor a szegényebb családok is igyekeznek „ki­tenni magukért" az ajándékozásban, a terített asztal örö­meiben. Ilyenkor senki nem szokott szemrehányást tenni a családban, miért kellett ezt a sok pénzt az ajándékra, étel­­re-italra költeni, amikor ideje lett volna lecserélni a régi Visegrád Város Önkormányzata és a Mátyás Király Múzeum tisztelettel meghívja a város minden polgárát Visegrád millenniumi évének nyitóünnepségére, melyet 2009. január 22-én, a magyar kultúra napján 16 órakor tartunk a királyi palota nagytermében Ünnepi beszédet mond Hadházy Sándor polgármester és Szőke Mátyás múzeumigazgató Közreműködik Papp János színművész és a Szentendrei Csellótrió Az ünnepségen bemutatjuk a millenniumi év eseménynaptárát, valamint átadjuk a visegrádi polgároknak szánt millenniumi kitűzőt és városi zászlót Mindenkit szeretettel várunk! mosógépet, hiszen tudjuk a szándék a szeretet, az ünnep szebbé tétele iránti törekvésből fakadt. Most mi visegrádi­ak is ünnepelünk. Közös ünnepünk városunk millenniu­ma, s legszebb ajándék az lenne, ha minden polgár örülne a város megszépülésének, a rendezvényeknek. Sokat mondhatják, miért kell szoborra, városközpontra pénzt költeni, az utak, járdák felújítása helyett. Természetesen ebben is van igazság. 1896-ban Visegrád sem népesebb sem gazdagabb, sem ismertebb nem­ volt, mint ma. Az utak és a járdák állapota sem lehetett jobb, sőt. Egy kis település közössége mégis úgy gondolta, mara­dandó, a jövő nemzedéknek szóló alkotással kell megem­lékeznie a honfoglalás millenniumáról. Biztos voltak, akik fölösleges pénzkidobásnak tartották, de a szándékot tett követte. Elkészült a Szent Sebestyén- vagy más néven Millenniumi kápolna. Máig meghatározó eleme a mögötte lévő térnek. Télen-nyáron gyermekek játszanak körülötte, szorgalmas kezek virágcsodákkal díszítik. Méltó színtere a március 15-i ünnepségnek és a Német Kisebbségi Ön­­kormányzat rendezvényének. Milyen jó, hogy a visegrádi (Folytatás a 4. oldalon)

Next