Visegrád - Visegrádi Hírek, 2012 (28. évfolyam, 1-12. szám)

2012-01-01 / 1. szám

VISEGRÁDI hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVIII. évfolyam I. szám 2012. január Visegrád bemutatkozása a Művészetek Palotájában a magyar kultúra napján, 2012. január 22-én Tavaly novemberben meghívás ér­kezett a Művészetek Palotájából, hogy Visegrád városa mutatkozzon be a Cifra Palota című rendezvényso­rozat keretében. Magyarország leg­nagyobb közművelődést szolgáló intézményének e sorozatát gyerme­kek és fiatalok számára szervezi. Minden várostól azt kérik, hogy a településre leginkább jellemző pro­dukcióval mutatkozzon be Budapes­ten. Miután felmértük a helyzetet, úgy döntöttünk, hogy örömmel eleget teszünk a meghívásnak. Külön öröm, hogy városunkra pont a magyar kul­túra napján kerül sor. A felkérés több produkció bemuta­tására vonatkozik, így január 22-én 10 órától 14 óráig a Művészetek Palotájában több helyszínen folyama­tosan tartjuk bemutatónkat. Miután Visegrádra elsősorban a történelem, az épített környezet és a természet harmóniája jellemző, így műsorunk gerincét is ezek a témák alkotják. A színpadon látható lesz a Maszk Bábszínház előadásában a Mátyás király bolondos bolondja című darab, fellép Heinczinger Miklós Áprily La­jos megzenésített verseivel, látható lesz az Áprily Lajos Általános Iskola német nemzetiségi és magyar nép­tánccsoportja, valamint bemutatkoz­nak a zeneiskola növendékei és taná­rai is. Természetesen nem maradhat el a Szent György Lovagrend haditorna­bemutatója, valamint a Primavera táncegyüttes és a dobos csapat elő­adása sem. A visegrádi fiatalok több produkci­óval is fellépnek: középkori dalokat, magyar népdalokat és modern zenét egyaránt előadnak majd. A kézműves foglalkozásokon a gyerekek készíthetnek római őrtor­nyot és sisakot papírból, de lesz kályhacsempe- és címerkészítés agyagból, fagyöngyesztergálás íjas esztergával. Megismerkedhetnek a pénzverés, a kőfaragás, a papírmerí­tés, a papírnyomás fortélyaival. Az ügyesebbek készíthetnek bőr karkö­tőt, gyertyát vagy dobot, de lehet majd szőni, lemezt domborítani, esetleg várat is építhetnek. A játszóházban közel húsz közép­kori és népi játék fogja várni a kö­zönséget: Találd el a bohócot, Irány a vár, Ki gurít ügyesebben?, Szabadítsd ki a királylányt, Keményfejű vándorle­gény, gólyaláb, „sítalp”, labirintus, korongos csúszka, gyűrűfüzés, óriás kirakó, középkori logikai játék, kö­zépkori kártyajáték, óriás dominó, mocsárjáró, memóriajáték, katapult, teknőmerítő, gyűrűfüzés fakarddal, malomjáték, sakk. Lesz fegyverbemutató, és ki lehet majd próbálni az íjászatot. A törté­nelmi bemutatóról a Mátyás Király Múzeum gondoskodik, míg a termé­szeti részt az Erdei Művelődési Ház és a Dunakanyar Erdei Iskola szerve­zi. Mindezt erdész-, vadász- és soly­­mászbemutató teszi teljessé. Az ér­deklődőknek levetítjük a Szent György Lovagrend által 2000-ben készített Tisztelgés a megtartó haza előtt című filmet. Nem utolsó sorban lesz egy Viseg­­rádot bemutató stand, és reményeink szerint a könyvesboltban a visegrádi könyveket megvásárolják a rendez­vény ideje alatt. Engedjék meg, hogy formálisan átnyújtsunk minden kedves Visegrá­dinak egy meghívót! Mikesy Tamás A Mátyás Király Művelődési Ház tisztelettel meghív mindenkit 2012. január 22-én (vasárnap), a magyar kultúra napján Budapesten, a Művészetek Palotájában 10-14 óra között tartandó rendezvényére A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

Next