Visegrád - Visegrádi Hírek, 2016 (32. évfolyam, 1-12. szám)

2016-01-01 / 1. szám

VISEGRÁDI Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam I. szám Kölcsey Ferenc Himnusza 1823. január 22-én született meg Szatmárcsekén. 1989 óta ez a dátum a magyar kultúra napja 2016. január Gondolatok a magyar kultúra ünnepnapján Az az ember, aki nem tudja, hogy honnan jött, nehezen tud tájékozódni a jelenben, a „támpillér” - legyen az egyszerre dicsőséges és sötét - hiányában él. A Himnusz szövege éppen ezért ma is aktuális. Szembenéz a múlttal, de a jövőbe vetett bizalmat is megfogalmazza. Mindezt pedig nem az egyes emberhez, nem múló ideológiákhoz, hanem közvetlenül Istenhez fordulva teszi. Bárcsak megosztott társadalmunk ma is képes lenne életét, cselekedetét, mindennapi elhatározását, önmaga meg­határozását ilyen tisztán, felfelé kiáltani! A kultúra ugyanis nemcsak könyvekre, képzőművészeti alkotásokra kor­látozódik, hanem kiterjed a hétköznapi életre, viselkedésünkre, beszélgetéseinkre is. Arra, hogyan élünk, miként mozgunk a világban és mit fogadunk be belőle. Ma, amikor nemcsak a szekularizáció sokszínűségét, hanem a különböző kultúrák bizonytalan egymásra hatásának korát éljük, különösen fontos, hogy a magyar kultúra napjának üzenete ne csupán egy kiemelt napra koncentrálód­jon, hanem identitásunk meghatározása is legyen. Ugyanakkor az eltúlzott öntudat is veszélyes, hiszen a természetes túlzott hangsúlyozása gyanús lehet. Éppen ezért jó lenne a magyar kultúra sokszínűségében megtalálnunk, megőriz­nünk és ápolnunk azokat a maradandó értékeket, amik nemesítenek, közelebb visznek saját magunkhoz. A magas művészet korszakokat átívelő tartalma éppen erre irányul. Arra, hogy a mindennapi életben úgy tudjunk a művek segítségével tájékozódni, hogy képesek legyünk elődeink és kortársaink meglátásával párbeszédbe kerülni. E párbeszéd egyik legnemesebbikével pedig éppen a Himnusz fohászszerű hitvallásában találkozhatunk, hiszen itt mint egyén és mint társadalom egyszerre fordulunk ahhoz, aki mindannyiunk erős vára. (Internet) A Himnusz kézirata

Next