Herkules, 1886. január-december (3. évfolyam, 1-52. szám)

­ v w* HERKULES TESTGYAKORLATI KÖZLÖNY az »Achilles« Velocipéd- és Csónak-Egylet, az »Aradi Korcsolyázó-Egylet«, a »Balaton-Egylet«, a Beregszászi Korcsolyázó- Egylet«, a »Budapesti Kerékpár-Egylet«, a »Budapesti­ Korcsolyázó-Egylet«, a »Budapesti Torna-Egylet«, a »Budapesti Vasparipa- Egylet Előre«, a »Debreczeni Korcsolyázó-Egylet«, a »Debreczeni Torna-Egylet«, »Első Magyar Vívó-Egylet«, a »Fertői Csóna­­kázó-Társaság , a »Győri Csónakázó-Egyesü­let«, a »Kassai Korcsolyázó-Egylet«, a »Kolozsvári Athletikai Club«, a »Kolozsvári Korcsolyázó-Egylet«, »Fővárosi Vívó-Club«, a »Körmendi Athletikai Club«, a »Kunszentmártoni Csónakázó-Korcsolyázó-Egylet«, a »Magyar-Óvári Torna- és Vívó-Egylet«, a »Magyar Velocipéd-Club«, a »Maros-Vásárhelyi Korcsolyázó-Egylet«, a »Lévai Torna- és Vívó-Egylet«, a »Maros-Vásárhelyi Torna-Egylet«, a »Nagy-Bányai Korcsolyázó-Egylet«, a »Nagy-Enyedi Korcsolyázó-Egylet«, a »Nagy-Kanizsai Torna-Egylet«, a »Nagy-Kállói Korcsolyázó-Egylet«, a »Nemzeti Hajós-Egylet», a »Neptun Budapesti Evezős- Egylet«, az »Ó-Budai Torna-Egylet«, a »Pannónia Csónak-Egylet«, a »Pozsonyi Hajós-Egylet«, a »Pozsonyi Torna-Egylet«, a »Privigyei Korcsolyázó-Egylet«, a »Rimaszombati Korcsolyázó-Egylet«, a »Sátoralja-Ujhe­lyi Korcsolyázó-Egylet«, a »Salgó- Tarjáni Vasparipa-Szövetkezet«, a »Selmeczi Akadémiai Athleta-Club«, a »Soproni Korcsolyázó-Egylet«, a »Szabadkai Torna- Egylet«, a »Szarvasi Korcsolyázó-Kör«, a »Szegedi Csónakázó-Egylet«, a »Szegedi Korcsolyázó-Egylet«, a »Szegedi Torna-Egylet«, a »Székely-Udvarhelyi Korcsolyázó-Egylet«, a »Székesfehérvári Korcsolyázó-Egylet é­s a Temesvári Korcsolyázó-Egylet« HIVATALOS KÖZLÖNYE. KIADJA AIGNER LAJOS. SA vallás- és közoktatásügyi m. szk­. miniszer e nagy méltósága 47.020. számú rendeletével ajánlja e lapot Magyarország összes tanintézeteinek. HARMADIK ÉVFOLYAM. MEGJELEN HETENKÉNT KÉPEKKEL BUDAPEST, 1880. NYOMATOTT A M. KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents