Ábray Károly: Hangok a viharból. Beszélygyüjtemény az 1848-49-iki korszakból (Pest, 1869)

­­DOBÁK GÉZ­A HANGOK A VIHRÉÓL. BESZÉLYGYŰJTEMÉN­Y 1848- 49-iki KORSZAKBÓL. IRTA ÁBRAY KÁROLY. A tiszta jövedelem fele része a k. -m.-vásárhelyi testgyakorló intézet alaptőkéje növelésére fog ford­ittatni. PEST: AICNER LAJOS.

Next