1848. erdélyi országgyülési törvény-czikkelyek (Pest, 1862)

1848. ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRVÉNY­CZIKKELYEK. PEST, KIADJA LAMP­EL RÓBERT, 1962.

Next