Honismeret, 1995 (23. évfolyam)

TERMÉS - Danis Tamás: Maróthy Margit, a Nemzeti Színház örökös tagja

A pengő­korona pénzváltásból eredő kötött betétjéből szabadítottak fel számára időnként néhány száz koronát. Ha ez az összeg elfogyott, akkor az antikváriusok csináltak jó boltot. Hozzájuk vándoroltak apránként az értékes festmények, gobelinek, dísztárgyak a megmaradt töredékből. Az 1947-48-as esztendőkben lehetősége nyílt volna a lakosságcsere során az áttele­pülésre. A kormánybiztosság meghatalmazottja, dr. Boross Zoltán által felkínált lehető­séget azzal utasította vissza, hogy Isten így rendelkezett, itt kell elszegényednem és meghalnom,­­ de majd a másik életemben a „karma" szerint értékeli az Úr jövendőm alakulását. Szűk környezetén, néhány ismerősén kívül közömbösen viseltettek irányá­ban. 1955. febuár 27-én csendesen, megnyugodva sorsában, panasz nélkül, végelgyen­gülésben költözött el az e földön élők sorából. Gömöry Olivér, a második férj család­jának sírkertjébe temette el az idős Zajdó László református tiszteletes, akivel a hit elvi különbségei miatt nem tartott szoros kapcsolatot. Végrendeletében a mintegy 2000 kötetet számláló könyvtárát a Sárospataki Főisko­lára hagyta, a hagyatékot azonban a Rimaszombati Múzeum vette át és őrzi napjaink­ban is. Megemlékezésünkkel tartozunk a Nemzeti Színház örökös tagjának, hiszen Maróthy Margit erre a megtisztelő címre élete végéig büszke volt. A századforduló idején sok kimagasló színházi élményben részesítette az igényes pesti színházlátogatókat. Mi pedig, gömöriek büszkék vagyunk arra, hogy köztünk élt, ragaszkodott vidékünkhöz és gömöri föld ad neki végső nyugalmat. Serke község születésének 120. évfordulója idején felújította a Gömöry-család sír­kertjét. Helyes volna, ha a sírkert gránitoszlopára felvésett neve adna tájékoztatást végső nyughelyéről, hiszen a falubeli mester faragta fejfája nagyon múlandó. Danis Tamás Források: Maróthyak leszármaztatása és életük története (kézirat)­­ Gömöry Olivér­né: Indiai utániról, Rimaszombat, Rábhely K. könyvnyomdája, 1927. (A Gömör című heti­lapban közölt hírek.) 84 A KÖVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁRÓL Ezeréves a magyar iskola - Körmend 750 éve - Az endrődi sortűz - Községi címerek Vas megyében - Lorántffy Zsuzsanna bibliás könyve és román iskolája - Szombathelyi emléktáblák - Utca és közterület elnevezések Körmenden -„Vala Szent Erzsébet asszony falvában Pest mellett" - Régi kovásznai feredezések - A Vas Megyei Honismereti Egyesület négy éve - Általános iskolá­sok honismeretre nevelése Vas megyében.

Next

/
Thumbnails
Contents