Honismeret, 1995 (23. évfolyam)

TERMÉS - Dr. Forgó István: A Makó-Bogárzói pusztatemplom és a hitélet

A Makó-Bogárzói pusztatemplom és a hitélet Bogárzó, Makó Észak­keleti részén, a város központjától 20 km-re fekszik, Csongrád és Békés megye határán. Egykor a XVI. szd. körül feltűnt Rákoshoz tartozhatott, s mint a többi pusztafalu, a török hódoltság áldozata lett. A területet 1711-től a város használ­ta, egykori lakói valószínűleg beköltöztek Makóra. Az 1778-ban készült Vertovics József-féle térkép a bogárzói pusztát a város részeként tüntette fel. A Bogárzó név eredetét Incefi Géza földrajzi név­tudományi vizsgálatában 1839-ből származó birtoklevélre utalva az állattartással hozza összefüggésbe. A korabeli feljegy­zések szerint a legelésző jószágokat időnként egyfajta rovar kínozta. A XIX-XX. század fordulója idején sok tanya épült a környéken, az ott élő népesség száma megnövekedett, állattartással és földműveléssel foglalkoztak. A kietlen tanyavi­lágban a bogárzói úton több évi huzavona után 1889-ben felépült a tanyai iskola. A hittanórákat Makóról kijáró lelkészek tartották. Isten dicsőségére 1892-ben Cs. Varga István és felesége Farkas Julianna egy vaske­resztet állíttatott fel a bogárzói régi iskola előtt. Az iskola felépültével kezdetét vette a nyilvános istentisztelet kialakulás Bogárzóban. A régi iskolában nagy ünnepélyeken szentmise is volt. Az iskola tanítóját Huberth Ferencnek hívták. 1906-ban Kayzer Lajos Makó belvárosi kanonok plébános és Huberth Ferenc tanító indítványozták a városnak, illetve a tanyai hívők közösségének egy kis pusztatemplom felépítését. Az akkor nyugtalan belpolitikai viszonyok között, a darabontkormány idején, 1902-1907 között, Farkas József ült a polgármesteri székben aki örömmel támogatta a kezdeményezést: 800 négyszögöl telket, a szükséges mennyiségű téglát és cserepet ajánlott meg a templom építéséhez. Az építőanyag helyszínre fuvarozását a környékbeli lovasgazdák vállalták, Enyedi József vezetésével. Az építéshez szükséges pénz a makói esperesség és a hívők adományozásából jött össze. AI«JMUUgo­ ›››*& Az ülő sorban balról a második Huberth Ferenc tanító

Next

/
Thumbnails
Contents