Honvéd, 1947 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1947-01-01 / 1. szám

JANUÁR HÓ. 7 KATONAI FOLYÓIRAT TARTALOM: Az összeesküvés.........................................................................................................................­­ A nevelőtiszti tanfolyam állásfoglalása............................................................................... 3) Magyar katonákat tüntetett ki a Szovjetunió. Irta: Dr. J­JHÁSZI IMRE alezredes 4 Milyen legyen az új honvédség szellemet Irta:ZENTAI VILMOS honv. államtitkár 6 Voronyezs. Irta: SÓLYOM LÁSZLÓ vezérőrnagy ...................................................... 11 Harcászati elvek és kiképzési módszerek a Szovjetunióban az orosz katonai szakirodalom tükrében. Irta: VÉRTES LÁSZLÓ vk. őrnagy............................... 14 A volt honvédség tisztikarának történelmi felelőssége. Irta: DEZSÉNYI MIKLÓS ezredes................................................................................................................................... 18 Gondolatok az új Szolgálati Szabályzathoz. Irta: MÓRA LÁSZLÓ őrnagy . . . . 23 A svájci milichadsereg. Irta: TÖMÖSI JENŐ ezredes...........................................................26 A katonai büntető igazságszolgáltatás demokratikus szellemű átalakítása. Irta:: Dr. BALTHAZÁR GÉZA alezredes.....................................................................................32 Orosz folyami hajóhadak harcai a Dunán a múlt évszázadban. Irta: SELÉNDI ANDOR ny. alezredes..............................................................................................................37 Politikai helyzetkép. Irta: Dr. FELKAY DÉNES O. őrnagy.....................................43­ A Szabadságharc centennáriuma ............................................................................................48 II. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM.

Next