Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1889 (16. évfolyam, 1-78. szám)

м Ii •'-:<] TAR J RENDELETI KÖZLÖNY CYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA. 1­78 SZÁMIG. TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. ' • : , - л • „ • . Lói ti • . : r.. VI HIVATALOS KIADÁS. Г BUDAPEST, PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA. 1890. 1889. vi -7Ь .: J.1 . vi,!­itiJ . I • ' I •• n; nrrv L. j .. ИН Ъ5ЯА2-V Г Lu.4 Л fuViiJi •n^ííi fesíift i

Next