Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1889 (16. évfolyam, 1-78. szám)

Személyes-ügyek betű sorrend szerinti mutatója

Az 1889-ik évi január 1-jétől deczember 31-ig kiadott RENDELETI KÖZLÖNY 1878 számaiban foglalt személyes ügyek betűsor­rend szerinti 10 Aár—Aron Art—Balla Balla-Bart Lap nap Lap A Artner Kálmán 315. 391, Balla István 518 500 Ballascher Traugott­­403 Aáron Sándor 534 Árvay Pál 229, 308 Balló Ede 510 Abeles János 116. 501 Asbóth Mihály 498 Balogh Barmna 315 Abonyi Andor 316 Aschenbrier László 368 Ferencz 262 Achim Lajos 402 Ascher Gersen 498 — Gábor 230 Ádám Endre dr. 21. 406 Aszalay Sándor­ 512 — János 307 Adamossy Antal 499 Asztalos Ferencz 201 — Lajos 352 Adamovich Vilmos 404 Atkáry Imre 316 Mihály 402 Adamovits János 522 Augustin Imre 9 Sándor 9 Agotha Imre 516 Augusztin Ágoston 244 Balta Béla 140, 191, 197 Agyagási Károly dr. 442 Anjezdsky Adolf 198 Bálványi Tivadar 384, 402 Ajtai János 224, 287 Avrám Miklós 10 Bajzám Béla 466 Alagics János 10, 281 — Gyözö 402 Alapy Henrik dr 528 Bán Lajos 46, 196, 451 Albrecht Gusztáv 475 Banczik Pál, 307, 410 Aleksic János 310 — Samu 483 Alexievits recze Alexa Bánffy Gyula 139, 450 Mózes 8, 291 Bánfi Károly 58, 212 Almásy Miklós 482 — Bányay Albert 462 Alpern Henrik 497­­ — Béla Lajos 309 Altmann Izidor dr. 145 Baán Géza 316 Bányai Sándor 282 Ambró Zoltán dr. 532 Babics András 9 Bányászi József 230 Ancsán Julián 10 Babják Károly 379 Barabás Károly 202 Andersz Emil 197 Bábolnay Lajos 305 Baranyay Imre 347 András Mózes 230, 307 Babos Kálmán 194 Bárányi László 311 Andréicsi János 204 Babuschek Ede 202 Bárány Ferencz 22 Andrássy Béla 333, 404 Bach János 291 Sándor 538 — Gyula gr-524 — József 194 Barbát György Andréj Gergely gr-291 Bäck Károly 498 Barczay István 199 Andruscsakewitz Hen-Bacsák Pál 316 Bárdon József 348 K­k 482 Bácsik Sándor 498 Bárdossy Kálmán 10 362 Angel Antal 291 Bácskai Vilmos d­r. 528 Bariss Árpád 98 Angeli Miklós 262 Baillon József dr 385 Barity János­­ 362 Angyal Béla 322 Baján János 510 Barna Béla 315, 500 -•­ Dávid dr 59 Bajkó Péter 230, 308 — Izidor 230 Anna Pál 281 Bajna Mózes 344, 402 Baross Gyula 502 Antal Kornél 2 Bakó Géza 312 — Justin 231 — Miklós 466. 514 Balás Ödön 53 Bársony György 415 Antalffy Imre 512 Balassa Ferencz dr. 407 Barta Dezső 2 Antók Dániel 8 — Pongrácz 22 Bartal Aurel 374 Antonius Gyula 238 Balázs Gyula­­ 309 Bartalos Kálmán 4 Apostol Bertalan 483 — István 282 Bartha József 9 Aranyossy János 98 — Mátyás 540 — Lajos 287, I '402 Arnold András 385 Bal­án Lázár 482 II. 402, 462 Arnud­ Károly 198 Balics Lajos 4 — Móricz 405 Áron Jenő 231 Balkányi Ede dr. 98 406 — Mózes 40, 363 Aronfy Ferencz 5081 Balla Gábor 287, 308 Bartheldy István 308 Bart—Bene Lap Barthos István 230 József 22, 219 Bartók György dr. 363 Imre­ 313 Bartos Fülöp 198 Bartuska Miksa 139, 140 Barucza Sándor 196 Bassarabits Sándor 367 Báthory István 538 — Lajos 111 László 333 Batta József 363 Bauer Adolf 538 — Gábor 272 — Ignácz dr. 206 — Lajos 344 Lipót dr. 530 Baumbach József 196 Bay József 8 Bayer Domokos 58 Bazsó Tivadar dr. 26 Bäcker István 405 Becker Feodor 193, 181 Bedeus Károly 23 Bedini Kajetán 315, 500 Belim József 9, 414 Békefi (Bröckl) József dr. 281 Békésy József 415 Bélák­y Sándor dr. 201 Bélaváry Ferencz 10 Bé­csik Pál Kornél 410 Beleznay István 310 Bell Ernő 196 — Károly 272 Bella Lajos 404 Bellovith­ Emil 208 Belyis János 414 Benárd Gusztáv 1, 52, 198, 204 Bencze Sámuel 9 Benczelics István 475 Benczúr Jenő 498 László 315, 500 Bendik István 345, 403 Benedek Gábor 1, dr. 200 — János 403 — Lajos 199

Next