Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1902 (29. évfolyam, 1-53. szám)

RENDELETI KÖZLÖNY MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA SZEMÉLYES ÜGYEK 1-53. SZÁMIG. 16. HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM KSH Könyvtár 1902. nomnom 72226 HIVATALOS KIADÁS BUDAPEST, PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1903.

Next