Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1903 (30. évfolyam, 1-59. szám)

RENDELETI KÖZLÖNY , A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMARA. SZEMÉLYES ÜGYEK 1-59. SZÁMIG. HARMINCZADIK ÉVFOLYAM KSH Könyvtár 1903. HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST, PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1904.

Next