Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1906 (33. évfolyam, 1-35. szám)

5021­8 ! . MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMARA. SZABÁLYRENDELETEK 1—35. SZÁMIG. H­A­RMINCZH­ARMADIK ÉVFOLYAM RENDELETI KÖZLÖNY 1906. HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST, PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1906 .tö#tóietiü3 Kiinvítára !!!

Next