Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1907 (34. évfolyam, 1-31. szám)

RENDELETI KÖZLÖNY MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA. SZABÁLYRENDELETEK V-1—30. SZÁMIG. HARMINCZNEGYEDIK ÉVFOLYAM KS HK nrum­+a^ '« " mt HK)1722.SS 1907. HIVATALOS KIADÁS. M.KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁRA. BUDAPEST, PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 908.

Next