Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1908 (35. évfolyam, 1-48. szám)

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA. SZEMÉLYES ÜGYEK 1—47. SZÁMIG. vt HARMI­NCZÖTÖDIK ÉVFOLYAM 1908. M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁRA. HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST, PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1909. KSH Könyvtár nnnnnnni79939

Next